Inspirerende blogs en inzichten over zorg en welzijn.

Het drama van de fossielen in de zorg

Zorg-25 > Zorg en Welzijn | inVerbinding

Pasgeleden sprak ik een personeelsadviseur bij een zorginstelling die het besluit genomen had om te vertrekken. Na vijf jaar reorganisatie op reorganisatie, ontwikkelingstraject na ontwikkelingstraject, was voor haar de maat vol. Dit vanwege de volgende reorganisatie die op stapel stond, waarbij adviseurs gekoppeld zouden worden aan ‘productielijnen’.

Lees meer...

De cliënt moet weer centraal staan in de zorg

Zorg-15 > Zorg en Welzijn | inVerbinding

Laatst vertelde iemand me dat de zorgorganisatie waar zij werkte volop bezig is met structuurwijzigingen, vanwege het gewijzigde ‘zorglandschap’. Het is volstrekt duidelijk dat de meer gevestigde ouderzorg- en thuiszorginstellingen de hete adem voelen van de heel anders georganiseerde ‘Buurtzorg’.

Lees meer...

De noodzaak van zelforganiserende teams bij verandering

Zorg-11 > Zorg en Welzijn | inVerbinding

Veel organisaties zien heil in het fenomeen zelforganiserende teams. Ook in de zorg zijn zelforganiserende teams haast verworden tot een heuse religie. Ik noem het heel bewust geen zelfsturende teams, omdat ik vind dat het management zich te allen tijde verantwoordelijk dient te achten voor het aandragen van een visie, doelstellingen, richting en kaders, waarbinnen een team zelf kan kiezen HOE zij het beste hun werk kunnen uitvoeren.

Lees meer...