Gemak dient de organisatie bij het solliciteren, niet de kandidaat

sollicitatie-17 > Gemak dient de organisatie bij het solliciteren, niet de kandidaat | inVerbinding

Veel organisaties willen richting de buitenwereld uitstralen dat zij klantgericht zijn en wat hier natuurlijk niet bij hoort is het beeld van bureaucratische procesgang met veel papieren ‘ouderwetse’ rompslomp. Nee, uiteraard verlopen in de processen snel en soepel en daarnaast worden nieuwe technologische ontwikkelingen in ieder geval in ‘woord’ omarmt.

En dit alles gaat in de communicatie gepaard met uitingen waarin wordt benadrukt dat de klant centraal staat en het in de relatie met de organisatie vooral draait om gemak. In dit geval dient gemak de mens oftewel de klant. Op zich een prima streven, want dit kan een goede bijdrage leveren aan de realisatie van een sterk merk met als bijkomend voordeel een aantrekkelijke uitstraling voor potentiële werknemers. Maar ja, de kandidaten voor openstaande vacatures willen ook gemak ervaren tijdens de start van loopbaan-oriëntatie of zelfs een sollicitatieprocedure en hier wringt in het ‘sollicitatieproces’ geregeld de welbekende schoen.

Het Curriculum Vitae voor de vorm

Neem nu even de situatie in gedachten dat je vrijwillig op zoek bent naar een leuke baan en daarnaast jezelf ook als redelijk ingeburgerd beschouwt op het gebied van social media. Het Linkedin-profiel is dus helemaal bijgewerkt evenals allerlei andere profiel-ondersteunende programma’s die een bijdrage kunnen leveren aan jouw toekomstige kandidatuur voor functies die via internet en andere media voorbij komen. En het Curriculum Vitae? Leuk en voor de vorm ergens als bestand opgeslagen maar niet geheel meer van deze tijd. Het cv is tegenwoordig feitelijk niet meer en niet minder dan de doorvertaling van een goed Linkedin-profiel op een aantal vellen papier en daarom niet meer nodig, toch?

Het rondje op internet

Kortom, je gaat als kandidaat mee in de vaart der volkeren op het gebied van exposure en virtuele zichtbaarheid en alles staat klaar voor een interessante zoektocht. Nu alleen nog de juiste baan vinden bij een organisatie die ook met de tijd mee gaat. Hoe vervelend is het dan te moeten constateren dat bij veel werving & selectiebureaus en werkgevers er nog steeds een gap zit tussen klantgericht denken aan de ene kant en aan de andere kant de aansluiting op de wereld van toekomstige werknemers, inclusief het gebruik van technologische faciliteiten bij de werving & selectie. Kort veldonderzoek, in de vorm van een rondje langs de velden op internet, leert namelijk dat de kandidaten in het voortraject nog te vaak een ‘Papieren Curriculum Vitae’ en allerhande webformulieren moeten invullen en doorzetten. Kortom, een spoor van papier en stroperigheid is het gevolg en dit zal niet echt bijdragen aan het beeld wat je vooraf hebt van de betreffende organisatie qua efficiency en dynamiek. En dit alles wordt bij velen aangevuld met de niet gestelde vraag of het nu echt zo moeilijk is om een faciliteit te creëren die zorgt voor het gemak van een druk op de knop, waardoor heel eenvoudig een koppeling tussen social media en de organisatie-website met achterliggende database kan plaatsvinden. De moed zou je als kandidaat zomaar in de schoenen kunnen zinken.

Nederland is wereldkampioen

Wat uit het rondje op internet naar voren kwam is dat de beschreven gang van zaken ook bij grotere organisaties geen uitzondering is, terwijl hier over het algemeen wel voldoende investeringsbudget aanwezig is. Het excuus van geen ‘geld’ en geen ‘menskracht’ is hier in ieder geval in veel mindere mate van toepassing ten opzichte van kleine en middelgrote organisaties. Los van de omvang van organisaties is dit alles toch vreemd, aangezien de wereld buiten de organisatiemuren al enige tijd te maken heeft met het oprukkende gebruik van social media, ook op zakelijk gebied. Kandidaten kunnen complete en uitgebreide profielen plaatsen en er zijn voor organisaties programma’s verkrijgbaar die al deze informatie uit de social media analyseren tot op de kleinste details, en hiermee een profiel kunnen schetsen. Alles is in dat opzicht mogelijk en om in dit kader even een aanvullend beeld te schetsen: In Nederland zijn er vier miljoen mensen die hun profiel hebben geplaatst op Linkedin, wat overigens nog even niets zegt over het gebruik maar dat terzijde. Toch zijn dit indrukwekkende getallen, want verhoudingsgewijs is op dit gebied sprake van de hoogste penetratie wereldwijd. En dit is geen uitzondering! Wanneer het namelijk aankomt op het gebruik van social media is ons kleine kikkerland ‘wereldkampioen’.

De belastingdienst als voorbeeld

Het blijkt dus dat veel potentiële werkgevers nog steeds niet de aansluiting hebben verkregen op de ontwikkelingen die buiten de organisatiemuren plaatsvinden, met ouderwetse rompslomp tot gevolg. Je kunt jezelf als kandidaat gelijk afvragen wat dit zegt over de betreffende organisaties, waarbij dit overigens om wat voor reden dan ook een bewuste keuze kan zijn. In ieder geval een interessante vraag om te stellen tijdens het sollicitatiegesprek. Daarnaast is het natuurlijk vreemd dat de gepredikte klantgerichtheid niet wordt doorvertaald naar de processen die betrekking hebben op het ‘onderhouden’ en ‘aantrekken’ van het belangrijkste kapitaal van organisaties, namelijk de mens met als haar/zijn talenten. In dat opzicht is voor de start van het sollicitatieproces in woord maar vooral in daad een mooi voorbeeld te nemen aan een welbekende, iets aangepaste, reclameslogan van de belastingdienst, die bij kandidaten en organisaties veel gemak kan bezorgen.

Leuker kunnen we het maken en ook makkelijker

Het Sollicitatiealfabet

Dit is een hoofdstuk van Richard van der Lee uit Het Sollicitatiealfabet. Het boek met 26 inspirerende hoofdstukken, dat is geschreven met Richard van der Lee, Sippy van Akker, Chris Stapper, Ine Taffijn en Pieter Taffijn. Bestel het boek voor € 11,50 inclusief verzendkosten bij De Alfabetboeken door op de afbeelding te klikken.

Sollicitatiealfabet > Gemak dient de organisatie bij het solliciteren, niet de kandidaat | inVerbinding


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Pro Blogger

Richard van der Lee MBA is werkzaam als Senior Consultant Projects & Change bij Improven. Daarnaast zet hij als zelfstandig ondernemer, in de rol van Certified facilitator & workshopdesigner LEGO® Serious Play™, serious gaming in om verandering op gang te brengen binnen organisaties en is hij oprichter van Inspiratieplatform InVerbinding.works en Uitgeverij De Alfabetboeken. Richard schrijft artikelen en blogs over zaken die hem verwonderen binnen en buiten organisaties, waarbij de nadruk ligt op wendbaar organiseren, talentontwikkeling en leiderschap. Zijn motto is:

Succesvol organisaties vernieuwen en ontwikkelen is mensenwerk.

 

 

 


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'