Liever een Curriculum Flexibilis dan een CV

CV-WANT > Liever een Curriculum Flexibilis dan een CV | inVerbinding

Als het om het Curriculum Vitae gaat, lijkt niets te gek. Niet alleen zien veel CV’s er niet uit, ook de talloze raadgevingen op internet, in artikelen in tijdschriften en in boeken zijn allesbehalve eensluidend.

Waar de een benadrukt dat het er fleurig moet uitzien, pleit de ander voor strakke ingetogenheid. Vindt de ene deskundige dat een foto een waardevolle aanvulling is voor het CV, meent de andere dat zo’n foto juist de aandacht afleidt van de feitelijke informatie. Terwijl er websites zijn die door het invullen van wat gegevens een standaard-cv voor je maken, wijzen velen zoiets af omdat een CV een op de persoon geschreven document moet zijn. Kortom: alles bij elkaar is het heel rommelig.

Een CV krijgt niet meer dan 6 seconden aandacht!

Een deskundige op het gebied van HR vergeleek eens een CV met een pitch: in 3 minuten moet je het hebben gemaakt. Uit Amerikaans onderzoek (TheLadders 2012) blijkt dat een schromelijk misverstand. Gedurende 10 weken deden dertig professionele recruiters mee aan dit onderzoek, waarbij onder meer de oogbewegingen werden geregistreerd. Bij de eerste schifting van een stapel cv’s kreeg elk daarvan slechts 6 seconden de aandacht, waarna de beslissing doorgaan of afwijzen werd genomen. Uit de registratie van de oogbewegingen bleek daarbij dat foto’s en andere oppimpsels kostbare tijd vergden ten koste van de aandacht voor belangrijke inhoudelijke informatie van het CV.

Doeltreffend

Een CV moet geen roman zijn, maar een beknopte beschrijving van de levensloop. Dat weet iedereen wel. Als maximale lengte wordt doorgaans twee A4’tjes genoemd. Maar met die 6 seconden in het achterhoofd, zouden die twee blaadjes misschien al te lang zijn. Zeker als ze zijn gevuld met veel tekst zonder onderbrekingen en witruimte. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het samenstellen van een goede CV misschien nog wel moeilijker is dan het schrijven van een sollicitatiebrief. De CV is bepalend om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of het krijgen van een afwijzing. Als het bedrijf of de organisatie al de moeite neemt iemand de negatieve uitslag te laten weten. Helaas komt het nog steeds voor dat die fatsoensregel aan de laars wordt gelapt.

Liever een CF dan een CV

Het belang van een goed CV kan niet genoeg benadrukt worden. Toch komt het geregeld voor dat iemand een CV opstelt en het vervolgens als een vast gegeven beschouwt. Bij elke sollicitatiebrief gaat hetzelfde printje, bij elke e-mail gaat dezelfde bijlage. Dat is uitermate dom. Een slager zal met eenheidsworst niet de eerste prijs verdienen en net zomin is een ongeïnspireerd standaard-CV voldoende om door de eerste schifting te komen. Het moet dus anders: geen CV maar een CF, waarbij de F staat voor flexibilis. Dat CF moet zo goed zijn, dat de sollicitant door de eerste ronde komt. Dat kan alleen als het curriculum is toegesneden op de gewenste functie en op de toekomstige werkgever. Dit zijn de drie belangrijke punten die de inhoud bepalen: wie ben je, wat heb je gedaan en bereikt en wat zou je nog willen bereiken.

Paspoort voor het eerste gesprek

De medewerkers die de CV’s van sollicitanten moeten lezen, hebben het druk. Misschien hebben ze wel honderden reacties gekregen die ze allemaal moeten doornemen. Je kan het hen en jezelf een stuk makkelijker maken door even in hun schoenen te gaan staan. Bedenk wat ze willen weten over jou om voor die fel begeerde functie in aanmerking te komen. Als je die vragen kent, is het mogelijk een effectief CV op te stellen waarin zij snel de duidelijke antwoorden op hun vragen kunnen vinden. Zie het maar als een paspoort dat nodig is om de bestemming te bereiken, het sollicitatiegesprek.

Het maken van een goed CV begint altijd met het nauwkeurig lezen van de vacature-omschrijving. Aan welke eisen dient de sollicitant te voldoen, welke eigenschappen worden op prijs gesteld. In het CV moet duidelijk worden gemaakt dat jij precies die kenmerken hebt waarnaar de werkgever op zoek is. Het CV begint met de persoonlijke gegevens zoals naam, adres enzovoort. De link naar je account op LinkedIn hoort hier natuurlijk bij. Het profiel op LinkedIn moet daarom helder en informatief zijn. Vooral de opgedane ervaring en bereikte successen in je werk mogen niet ontbreken.

Overdaad schaadt, ook in het CV

Een CV dat begint met een uitleg over hoe jouw talenten, je ervaring, je vaardigheden en je bereikte successen kunnen bijdragen aan de goede vervulling van het aangeboden werk, zal scoren. Dat is immers waarnaar de werkgever op zoek is. Een foto in het CV is overbodig en ongewenst. Tenzij het om een baan als fotomodel of een vergelijkbare functie gaat. In alle andere gevallen leidt de foto af en krijgt de feitelijke informatie die je wilt overbrengen niet voldoende aandacht.

En daarna? Bedenk dat het bij het lezen van CV’s gaat om een eliminatieproces en (nog) niet het vinden van de beste kandidaat. Lange opsommingen, overbodige informatie en een rommelige opmaak kunnen het CV zo onaantrekkelijk maken, dat het direct terzijde wordt gelegd. Ook al ben je misschien wel de ideale kandidaat voor de aangeboden baan! Gebruik in een overzicht van de werkervaring bullets (de zwarte balletjes). Dat leest makkelijk en snel, daar is de recruiter mee gediend. Dit overzicht is vooral van belang om duidelijk te maken wat je in je banen hebt kunnen bereiken en wat het voordeel voor de organisatie was. Het gaat steeds om welke vaardigheden je hebt en wat je kunt bereiken. Natuurlijk zorg je ervoor dat de steekwoorden uit de functieomschrijving van de aangeboden baan in dit overzicht komen. Zo leg je de aansluiting tussen je kennis en ervaring en de vacature.

Tot slot

De 6 seconden aandacht per CV is de uitkomst van een onderzoek in de Verenigde Staten. Best mogelijk dat het CV in ons land meer aandacht krijgt. Maar dat het altijd minder is dan de sollicitant denkt, staat wel vast. Zoals bij schrijven schrappen de ware kunst is, geldt dat ook voor het maken van een aansprekend CV.

Het Sollicitatiealfabet

Dit is een hoofdstuk van Pieter Taffijn uit Het Sollicitatiealfabet. Het boek met 26 inspirerende hoofdstukken, dat is geschreven met Richard van der Lee, Sippy van Akker, Chris Stapper, Ine Taffijn en Pieter Taffijn. Bestel het boek voor € 11,50 inclusief verzendkosten (eBook € 3,95) in de webshop van De Alfabetboeken door op de afbeelding te klikken.

Sollicitatiealfabet > Liever een Curriculum Flexibilis dan een CV | inVerbinding


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Pieter Taffijn is voormalig journalist en hoofdredacteur en tegenwoordig personal assistant en zelfstandig tekstschrijver. Daarnaast is hij co-founder van uitgeverij De Alfabetboeken en bestuurslid van Coöperatie InVerbinding.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'