Ben jij ondernemer van je eigen talent(en)?

Ondernemer-1 > Ben jij ondernemer van je eigen talent(en)? | inVerbinding

Steeds vaker wordt het begrip ondernemerschap niet aan een zelfstandig ondernemer gekoppeld, maar aan een werknemer binnen een organisatie. En met grote regelmaat wordt beweerd dat het persoonlijk ondernemerschap een uitvloeisel is van Het Nieuwe Werken.

Hierbij krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid krijgt, maar wordt ook meer van hen verwacht. Natuurlijk zijn er ook nieuwe namen bedacht, zoals interpreneur en internemer. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Voor persoonlijk ondernemerschap bestaat een aantal definities, waaronder erg lange. Een aardige is:

In het dna zit wel ondernemerschap, maar niet het streven naar een zelfstandige onderneming.

Persoonlijk ondernemerschap

Persoonlijk ondernemerschap is volgens Rondeel en Wagenaar het ondernemer zijn van je eigen talent, het draait om het banen van een zelfgekozen pad. De Jong en Wennekers noemen het ‘proactief gedrag van uitvoerende medewerkers en lijnmanagers in organisaties gericht op het zien en realiseren van kansen, teneinde niet-marginale vernieuwingen in de producten en/of diensten, de klantbenadering, de werkmethoden of het productieproces van de organisatie te realiseren’. Thomas J.P. Thijssen houdt het op:

Kansen zien, kansen benutten en waardecreatie.

Intrapreneur

In de Amerikaanse Wikipedia valt te lezen dat een intrapreneur iemand is die binnen een organisatie een idee ontwikkelt tot een bruikbaar product en daarbij een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. Het concept van intrapreneurschap grijpt terug naar het midden van de vorige eeuw toen een aantal Amerikaanse ondernemingen min of meer zelfstandige afdelingen oprichtten voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Wellicht de eerste, maar in ieder geval een heel bekende, was Skunk Works bij Lockheed Martin. Deze afdeling werd in 1943 opgericht voor het in het geheim ontwikkelen van nieuwe projecten voor de United States Air Force. Het eerste project was de P-80 Shooting Star, een straaljager die in niet meer dan 143 dagen werd ontwikkeld. De naam Skunk Works verwijst naar het bedrijf the Skonk Works uit een populaire strip van Al Capp.

Doen waar je goed in bent

Het idee mag dan dus niet fonkelnieuw zijn, het is een nog springlevend begrip. Dat is maar goed ook, want persoonlijk ondernemerschap kan voor zowel werknemer als werkgever zeer profijtelijk zijn. Persoonlijk ondernemer zijn betekent dat je doet waarin je goed bent en dat zonder een manager die steeds over je schouder meekijkt. Het houdt ook in dat je een grote mate van verantwoordelijkheid neemt én krijgt, evenals een brede beslissingsbevoegdheid. Stuk voor stuk punten die bijdragen aan werkplezier en persoonlijke groei. Voor een organisatie geldt dat deze op een onthutsende manier de boot zal missen als het persoonlijk ondernemerschap er geen ruimte krijgt. Juist in deze tijd, waarin managers er vooral op zijn gericht kosten te beheersen door al bestaande processen steeds efficiënter te maken, komt innovatie in de verdrukking. De managers die op deze manier sturen, geven hun medewerkers niet de gelegenheid hun talenten op een creatieve wijze in te zetten. Dat levert op de korte termijn waarschijnlijk wel een kostenbesparing op en een reductie van het aantal medewerkers, maar dat de markt verandert, ontgaat ze. Daardoor blijven kansen ongezien en dus onbenut, zodat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. De organisatie is immers wel in staat steeds goedkopere producten of diensten aan te bieden, maar de markt vraagt inmiddels heel andere producten of diensten.

De manager faciliteert

Wil iemand zijn persoonlijk ondernemerschap kunnen ontwikkelen en in praktijk brengen, dan zal de organisatie hem daarvoor de ruimte moeten bieden. Daarbij is geen plaats voor directief leiding geven. Voor de klassiek geschoolde manager zal het wellicht een schrikbeeld zijn minder sturing te mogen geven, maar het zal wel moeten. In plaats daarvan moet hij zich ontwikkelen tot een ondersteuner en de persoonlijk ondernemer niet beschouwen als een ondergeschikte maar als een partner. De manager is er niet om leiding te geven, maar faciliteert, delegeert en geeft verantwoordelijkheid. In een cultuur waarin de medewerker ruimte en verantwoordelijkheid krijgt, durft hij zijn nek uit te steken om op zoek te gaan naar nieuwe kansen – zowel op de markt als binnen de organisatie. Een persoonlijk ondernemer is geen dagdromer, bij zijn proactieve houding verliest hij het kostenaspect niet uit het oog. Hij is wars van betutteling, staat open voor feedback en heeft daar ook behoefte aan. Het is geen solist, maar een inspirerende teamplayer. Hij is in staat zijn team naar grote hoogte te brengen. Het gevoel van gebonden vrijheid is noodzakelijk, wil hij zijn talenten optimaal kunnen benutten en genoeg voldoening vinden zijn werk. Als de organisatie hem die ruimte niet biedt, dan zal hij er een aantal keren om vragen, tot het moment komt dat hij elders op zoek gaat naar ruimte.

Het Talentalfabet

Dit is een hoofdstuk van Pieter Taffijn uit Het Talentalfabet. Het boek met 26 inspirerende hoofdstukken, dat is geschreven door Richard van der Lee, Helma van den Berg, Pieter Taffijn en Mariëlle Sonnenberg. Bestel het boek voor € 11,50 inclusief verzendkosten bij Bol.com door op de afbeelding te klikken.

omslagtalent > Ben jij ondernemer van je eigen talent(en)? | inVerbinding

 


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Pieter Taffijn is voormalig journalist en hoofdredacteur en tegenwoordig personal assistant en zelfstandig tekstschrijver. Daarnaast is hij co-founder van uitgeverij De Alfabetboeken en bestuurslid van Coöperatie InVerbinding.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'