Sociale innovatie begint bij mensen

Verandering-21 > Sociale innovatie begint bij mensen | inVerbinding

Het moment dat het voor mij duidelijk werd dat het allemaal anders zou kunnen, was het moment dat ik mij realiseerde dat we niet moeten praten maar doen en dat in de praktijk wist te brengen. Van binnenuit vernieuwen en niet roeptoeteren vanaf de zijlijn. Radicaal anders doen. Dat begint bij mensen en hun talenten.

Anders doen

Met 'anders' bedoel ik dat we radicaal moeten veranderen. Kantelen is in mijn ogen onvoldoende. We moeten 180 graden draaien. Omdraaien. Een hark die op de grond ligt is gekanteld. Maar het is nog steeds een hark. Wil je echt veranderen, dan moet je 180 graden draaien. Dan moet je innoveren. Innoveren is actie ondernemen. Niet blijven praten, maar doen. Anders doen.

Durf te innoveren

Nederlandse bedrijven ontwikkelen veel kennis. Het succes van innovatie wordt echter slechts voor 25 procent bepaald door research & development-investeringen en voor 75 procent door mensen. Onderzoek van de Erasmus Universiteit wijst uit dat bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere concurrentiepositie hebben. Toch is sociale innovatie niet voor alle organisaties vanzelfsprekend.

Het verschil tussen het denken over traditionele innovatie en sociale innovatie is dat de laatste stroming de mens in het centrum van de vernieuwing stelt. Voor mij betekent dit dat je medewerkers beter laat werken door hun talenten en passie aan te wenden. Op die manier dragen zij optimaal bij aan het succes van de organisatie. Het gaat om slimmer werken. Het werk zodanig organiseren dat de productiviteit, bevlogenheid én kwaliteit van werk met sprongen vooruit gaan.

Durf te bewegen

Sociale innovatie begint bij mensen. Het merendeel van de mensen in Nederland is echter niet dol op veranderen, laat staan innoveren. Ze denderen maar door, simpelweg omdat ze niet de tijd nemen om even stil te staan en zich af te vragen waar ze mee bezig zijn. ‘Ben ik wel aan het genieten van wat ik aan het doen ben?’ De kunst is om mensen hierop aan te spreken en te laten ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Mensen die namelijk vanuit hun talent werken krijgen tot wel 100 keer meer energie om te doen wat ze leuk vinden.

Als je uitgaat van talent, krijg je een organisatie die continu in beweging is. Dan gebeurt er iets magisch. Dan verandert er iets. Het moet van onderop komen en van bovenaf 'slechts' in goede banen worden geleid. Sociale innovatie valt namelijk niet te sturen.

Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen

-Winston Churchill

Durf te luisteren

Hoe doe je dat, mensen echt centraal stellen? Het begint met stil zijn. Met luisteren. Creëer de omstandigheden waarin mensen zich op hun gemak voelen, waarin ze durven zeggen wat ze willen. En luister. Naar hun wensen. Naar hun dromen. Naar hun stem. Wanneer hoor je enthousiasme? Wanneer klinkt er bevlogenheid in door? Kijk in hun ogen. Wanneer beginnen die te twinkelen? Díe momenten, daar gaat het om. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is zitten en luisteren. Waar mensen plezier in hebben, daar zijn ze goed in. Dat moet je benutten. Anders blijft een hark een hark. Maar dan op zijn kant.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

- Johan Cruijff

Na luisteren komt begrijpen. Begrijp je waar de talenten van je mensen liggen? Snap je wat ze willen, wat hen drijft? Alleen als je doorhebt wat mensen willen en waar ze goed in zijn, kun je ze laten excelleren en haal je het maximale uit je organisatie.

Durf jezelf te zijn

Nu is het moment gekomen om leiderschap te tonen, ongeacht je positie of rol. Verbind de talenten en passie van mensen om je heen met jouw drijfveren, passie en visie. Dan kun je uitleggen waar je heen wilt en uitdragen waarom de gewenste richting op termijn succesvol is en uitleggen waarom jij erin gelóóft. Dan stel je je kwetsbaar op en ben je geloofwaardig. Dan geef je vertrouwen en krijg je vertrouwen. Dan ben je bezig mensen te inspireren. Dat is voor mij leiderschap. Het vermogen jezelf te zijn in verschillende contexten en daarmee anderen te inspireren.

Communicatie is hierin belangrijk. Want alles is communicatie. Dat onderschatten we nog steeds. Er gaat daarbij niets boven een persoonlijk verhaal. Het is een natuurlijke vorm van communiceren, waarbij de verbindende kracht van verhalen gebruikt wordt om mensen in beweging te zetten. Het stelt mensen namelijk in staat te luisteren en het verhaal te vertalen naar de eigen realiteit.

Durf los te laten

Geef mensen vervolgens de vrijheid om hun talenten maximaal te benutten. Stel niet het systeem of de organisatie centraal, niet de processen, de werktijden of de werkplek, maar het resultaat dat mensen leveren. Hang niet de manager uit, maar geef leiding op basis van vertrouwen, vanuit een heldere en gedragen visie en met heldere afspraken rondom resultaat.

Vrijheid werkt alleen als iemand ook het besef heeft van verantwoordelijkheid. Dat besef zit niet bij iedereen tussen de oren. Maak mensen duidelijk dat zij de verantwoordelijkheid hebben om dingen anders te doen en daarin initiatief te tonen. Dan ben je aan het leidinggeven, dan geef je de leiding uit handen aan mensen die handelen vanuit verantwoordelijkheid en bevlogenheid. Op dat moment kan het echte innoveren beginnen: niet het bestaande verbeteren, maar het oude loslaten en vernieuwen.

Durf fouten te maken

Fouten maken mag. Mits je ervan leert. Wie leert, is zichzelf aan het ontwikkelen. Ik geloof niet in winnen of verliezen, maar in winnen of leren. Durf dus fouten te maken. Ik geloof in het vermogen van mensen om te leren en zichzelf continu te ontwikkelen. Hiervoor is ruimte en vertrouwen nodig, zodat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen om te zeggen wat ze vinden en om te doen waarin ze geloven. Dat is voor mij sociale innovatie. Dat moet je gewoon - durven - doen!

Het Kantelingsalfabet

Dit is het hoofdstuk Innovatie uit Het Kantelingsalfabet, geschreven door Wout Barentsen. Het Kantelingsalfabet is een uniek boek met 320 pagina’s en 90 hoofdstukken van meer dan 100 auteurs. Deelnemende auteurs zijn onder andere Jan Rotmans, Guido van de Wiel, Nynke Schaaf, Richard van der Lee, Sabine van Baal, Henkjan Smits, Crystal Kwee en Arko van Brakel. Vanuit de gedachte 'Verandering begint met delen' is het eBook Het Kantelingsalfabet gratis en exclusief verkrijgbaar bij De Alfabetboeken door te klikken op de afbeelding.

Het_Kantelingsalfabet_DEF_140x270-page-001_1 > Sociale innovatie begint bij mensen | inVerbinding

 Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Pro Blogger

Geregeld krijgen wij interessante blogs aangeboden van mensen die incidenteel schrijven. Uiteraard willen wij vanuit de gedachte Verandering begint met delen hiervoor ook de gelegenheid bieden.

Johan Roels's Profielfoto
Johan Roels antwoordt op het onderwerp: #316 1 jaar 8 maanden geleden
Sociale Innovatie is in werkelijkheid Creatieve wisselwerking (Creative Interchange)

Ik deel uw aversie tegen kantelen en zelfs 180 graden is sterk onvoldoende. Een hark die aan een haak in het tuinhuis hangt en je draait die 180° blijft heus nog een hark, begrijp je ?!? Het gaat dus niet om kantelen, noch om 180° draaien, zelfs niet om een transitie; wat nodig is, is een regelrechte transformatie, en enkel dat is een voortschrijdende innovatie.

Gelijk heeft u om de mens centraal te stellen. W. Edwards Deming zei het decennia geleden al: “There Is no Change, without Personal Transformation”. Deze goeroe in gebruikte niet alleen het begrip transformatie, hij beleefde z’n eigen quote tot het einde van z’n dagen.

U schrijft het eigenlijk zelf: “Als je uitgaat van talent krijg je een organisatie die continu in beweging is.” Dit betekent dat die transformatie geen transitie mag zijn, van de ene toestand in een andere. Dit is het oude denken van onder meer Kurt Lewin. U spreekt zichzelf een beetje tegen wanneer u stelt dat Sociale innovatie niet kan gestuurd worden, net nadat je poneerde dat het, volgens u, van boven af ‘in goede banen’ kan geleid worden. Best wel grappig.

Uw container begrip ‘Sociale Innovatie’ noem ik bij de naam van het leer- en transformatieproces waarop het gebaseerd is. Ook aan de Cyane (Turkooizene of Appelblauwzeegroene) organisatie, cf. het boek van Frederic Laloux ‘Reinventing Organization’, ligt hetzelfde proces – Creative Interchange – ten grondslag.

Nu heb ik zelf, ook als een toepassing van Creatieve wisselwerking m’n laatste boek ‘Cruciale dialogen’, geschreven. En daar gaat op de keper beschouwd een groot stuk van uw blog over. De fasen van het Cruciale dialogen model volgen de karakteristieken van Creatieve wisselwerking:

1. Communicatie steunt op Authentieke Interactie (uw Durf Jezelf zijn paragraaf). De twee basis condities voor Communicatie zijn openheid en vertrouwen. Communicatie omvat niet alleen authentiek zenden, ook idem ontvangen, zijnde luisteren.
2. Appreciatie steunt op Waarderend begrijpen. Het betreft het appreciëren van wat werd gezegd en naar wat men luisterde. De Cruiijffiaanse uitdrukking die jij aanhaalt drukt dit goed uit. Je gaat het pas echt waarderen als je het waarderende begrijpt. Dit wil ook zeggen dat men z’n eigen, soms bekrompen, denkkader loslaat en in het mentaal model van de ander stopt. Loslaten van het oude is inderdaad nodig om het nieuwe mogelijk te maken. Het is ook het creëren van een gedeelde mening met betrekking tot de werkelijkheid. Indien die gedeelde mening niet bevredigend is, gaan we zoeken naar verbetering; dit voert ons naar de volgende fase:
3. Imaginatie of Creatief Integreren. Dit is het creatief integreren van wat de imaginatie ons bied in verbeteringsvoorstellen waardoor je echt het oude kunt loslaten. Uiteindelijk dient uit die mogelijke verbeteringsvoorstellen gekozen worden. Niet alleen besluiten en ook beslissen! Wat beslist wordt dient te worden uitgevoerd, vandaar:
4. Transformatie of Continu Transformeren. Simon Sinek “The only way to find out if it will work is simple – do it.
Bij m’n methodiek hoort ook een model: het Cruciale Dialoog Model met als basis het lemniscaatmodel van de Nederlandse Stichting Dialoog. Het werd uiteindelijk een wonderbaarlijke ‘vlindermodel’. Surf maar ‘ns op het internet en u vindt heel wat artikelen ( www.innovatieforganiseren.nl , www.creativeinterchange.be , www.slideshare.net/johan.roels33 ) van m’n hand die u een vollediger beeld geven. Het leuke aan de lemniscaat, het symbool van oneindig, is dat je op het einde terug komt waar je startte; inderdaad een cruciale dialoog, het creatief wisselwerkingsproces (op in uw eigen jargon: Sociale Innovatie) zijn eindeloos.

Creatively,
Johan

Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'