Transitie; de verbinding tussen 'oude' en 'nieuwe' wereld

 Verandering-68 > Transitie; de verbinding tussen 'oude' en 'nieuwe' wereld | inVerbinding

Het moment dat het voor mij duidelijk werd dat het allemaal anders zou kunnen, was niet specifiek terug te voeren op één moment. Sinds ik ben gaan inzien dat wanneer problemen gaan kantelen er oplossingen onder blijken te liggen, is dat eerste moment een grote loop van aaneengesloten momenten in momenten geweest.

Deze werden telkens maar groter en groter om vervolgens weer te verdwijnen en opnieuw te beginnen. Ik vergelijk dit proces vaak met omvallende dominostenen; je plaatst steentjes achter elkaar en geeft ze een zetje: KANTELEN!!

Ondergronds kantelnetwerk

Als ambtenaar bij de gemeente Rotterdam heb ik jaren gewerkt aan het verminderen van regeldruk voor bedrijven en met dit werk heb ik alle targets en prijzen gehaald die daarmee konden worden verdiend. Toch wist ik dat al deze inspanningen nauwelijks tot een andere overheid leidden. Bovendien waren we nog steeds niet uit de crisis. Om die reden ging ik ‘ondergronds’. Buiten mijn werk bij de gemeente Rotterdam om ging ik op zoek naar kantelingen, vanuit mijn overtuiging dat ik hiermee kon bijdragen aan een nieuw soort economie en daarmee een nieuw soort samenleving. Binnen het bestaande systeem was het pielemuizen met de crisis. Ik zag veel bureaucratie gericht op het bewaken van dit oude systeem en daar wilde ik uitbreken. Ik dook de onderstroom in. Daar, onder de radar van de gevestigde orde, ontdekte ik een nieuw en energiek netwerk van mensen in de stad, dat bezig was met allerlei vormen van duurzame innovatie, sociale economie en disruptieve technologie. Ik had de nieuwe economie te pakken en wilde deze nu versneld naar ‘binnen’ trekken, het bestaande systeem in, om op deze manier ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar te verbinden.
Zo in het klein, zo in het groot

Door verschillende lokale initiatieven aan elkaar te verbinden zag ik uiteindelijk de opgave rijzen waar wij als gemeente voor stonden: de noodzaak om echt mee te veranderen met de samenleving. De vraag naar faciliteiten voor deze transitie werd steeds groter en de kracht steeds onhoudbaarder. Ik ontdekte echter dat dit soort lokale netwerken vaak helemaal niet zichtbaar op het netvlies van de gevestigde orde stonden. In die periode dacht ik vaak aan de vallende dominosteentjes. Jan Rotmans (transitiedeskundige aan de Erasmus Universiteit) beschreef dit fenomeen waarin we ons als gemeente bevonden als ‘het oog van de orkaan’. Er raast een enorme storm door de samenleving, maar er is één plek waar je deze niet ervaart: in het oog van de orkaan.

Ik merkte dat ik liever in de orkaan sta. Dan ervaar je hem wel in alle hevigheid en word je als het ware meegeblazen. Dan zie je pas echt goed hoe heftig die samenleving aan het veranderen is. Ik denk dat we pas aan het begin staan van grote veranderingen, dat de huidige crisis pas het begin is. De komende decennia zullen we worden geconfronteerd met nog veel meer crises en andere uitdagingen. Dit inzicht maakte mij duidelijk dat het anders moet, ook voor mijzelf. Ook ik moest een transitie doormaken.

Ambtenaar in Wonderland

Het werd voor mij steeds belangrijker om in een praktijk te werken waarin ik wel kon inspelen op die verwondering die ik ontdekte in die nieuwe levende netwerken, in de onderstroom. Ik wilde deze paradigmawisseling zichtbaar maken en dat lukte me niet meer binnen de oude kaders, iets wat wel telkens van me werd gevraagd. Ik merkte dat ik ongelukkig werd, een gebrek aan emotionele waardering voelde en veel strijd moest leveren voor de kleine dingen waaraan ik werkte. Het leek wel alsof ik me tussen twee tegengestelde werelden moest bewegen: bottom up en top down.

Ik voelde me steeds minder thuis bij de projectontwikkeling, het geld, de efficiency en luchtkastelen binnen de gemeentestructuren en ging steeds meer naar buiten. Om uit dit systeemhokje te kunnen stappen moest er echter wel een nieuwe hokje komen: ik werd vrije-uitloop ambtenaar. In deze functie begon ik de onderstroom zichtbaar te maken via het digitale netwerk ‘Wij zijn Kantelaars’. Daarnaast richtte ik een eigen bedrijf op: Het Instituut voor Kantelaars, Friskijkers en Dwarsdenkers. Het was niet zozeer dat ik alles op zijn kop had gezet, voor mij stonden alle kopjes en schoteltjes eindelijk op zijn plek. Zo faciliteerde ik voor mezelf de transitie die ik nodig had om de verbinding te kunnen maken tussen de oude en de nieuwe wereld.

Mijn eigen transitie

Toen alles voor mijn idee op zijn plek stond, en ik er achter was wat mijn eigen transitie was geweest, zag ik het systeem opeens wel zoeken naar nieuwe manieren. Dit inzicht ontstond doordat ik zelf had los gelaten en mijn eigen ego me niet meer in de weg zat. Ik werd steeds vaker gevraagd presentaties en expedities te geven en zo werd ik uiteindelijk een echte verbinder in de stad Rotterdam. Ik merkte dat het werken vanuit netwerken en de organisatieprincipes van de 21e eeuw mij veel meer lag en echte vernieuwing ook alleen maar daar vandaan kan komen.

Ik vind het een feest om overheden te helpen kantelen en te laten zien hoe ze ook ‘buiten’ kunnen werken aan de publieke zaak. Ook bij energie- en waterbedrijven werk ik aan kanteling, dat betekent meer risico voor mijzelf, maar ook de vrijheid om aan systeemvernieuwing te doen en mijn eigen talenten de ruimte te geven. De schotten en hokjes van een oude organisatiestructuur zijn voor mij weggevallen, de dominosteentjes hebben hun werk gedaan. Ik merk nu dat deze persoonlijke revolutie voor mij betekent dat ik eindelijk doe wat ik altijd al moest doen: het volgen van mijn eigen pad, vanuit mijn eigen intuïtie en wijsheid.

Het Kantelingsalfabet

Dit is het hoofdstuk Revolutie van Nynke Schaaf, communitymanager van de beweging Nederland kantelt,uit Het Kantelingsalfabet. Het Kantelingsalfabet is een uniek boek met 320 pagina’s en 90 hoofdstukken van meer dan 100 auteurs. Deelnemende auteurs zijn onder andere Jan Rotmans, Guido van de Wiel, Nynke Schaaf, Richard van der Lee, Sabine van Baal, Henkjan Smits, Crystal Kwee en Arko van Brakel. Vanuit de gedachte 'Verandering begint met delen' is het eBook Het Kantelingsalfabet gratis en exclusief verkrijgbaar bij De Alfabetboeken door te klikken op de afbeelding.

Het_Kantelingsalfabet_DEF_140x270-page-001_1 > Transitie; de verbinding tussen 'oude' en 'nieuwe' wereld | inVerbinding


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Pro Blogger

Geregeld krijgen wij interessante blogs aangeboden van mensen die incidenteel schrijven. Uiteraard willen wij vanuit de gedachte Verandering begint met delen hiervoor ook de gelegenheid bieden.

hoi's Profielfoto
hoi antwoordt op het onderwerp: #480 1 jaar 4 maanden geleden
hghgfh

Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'