3 tips om te komen tot een duurzame toekomstbestendige stad

windmill-787894_960_720 > 3 tips om te komen tot een duurzame toekomstbestendige stad | inVerbinding

Een duurzame toekomstbestendige stad. Holle woorden of in 2020 volkomen normaal? Hoe meer ik hiermee bezig ben, des te meer mogelijkheden ik zie.

Ik probeer zelf een bijdrage te leveren aan een duurzaam Zwolle maar gun iedere inwoner een duurzame stad, dorp of regio. Daarom 3 tips voor degene die zich betrokken voelen bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Dit vanuit de gedachte: Verandering begint met delen.

Tip 1 Versnellen

Om te zorgen dat mensen vanuit hun eigen drive toekomstbestendige beslissingen (gaan ) nemen is het essentieel dat duurzaamheid concreet en zichtbaar is. Koplopers zijn belangrijk. Maar alleen met koplopers ga je geen merkbare verandering maken. De massa, de grote gemene deler, moet zelf in beweging komen. Dit gaat gewoon via het huishoudboekje. Lagere woonlasten door zonnepanelen. Lagere autokosten door het gemak van autodelen. Lagere heffingen door groene tuinen et cetera. Kortom, neem bij elk agendapunt in de gemeenteraad het item duurzaamheid integraal mee in je afwegingen. Niet in het belang van een mooi groen imago maar in het belang van het financieel kunnen meedoen van inwoners in de maatschappij. Voor dat je het weet zit duurzaamheid in het DNA van beleidsafwegingen.

Tip 2 Samen voor meer succes

Bij veel gemeenten en bedrijven is sprake van veel goede intenties maar nog van te weinig daden. Zeker als het om grotere projecten gaat. Een hoge ambitie is mooi en wordt ook zeker gewaardeerd door jongeren. Het gaat immers om hun toekomst. Maar een hoge ambitie is dodelijk voor de voortgang als deze wordt gesmoord door een programmatische topdown benadering waar bewoners en bedrijven zich niet in herkennen. Wat helpt is om samen met bewoners en bedrijven een routekaart uit te stippelen. Wat willen wij in onze stad en waarom. Dit kan vanuit concrete fysieke behoefte zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie, maar is ook mogelijk als het gaat om bijvoorbeeld armoedebestrijding. Uiteraard kan dit door stadsdebatten te organiseren maar kijk ook eens om je heen. Maak gebruik van wat er al is. In veel steden is een netwerk van mensen en organisaties die bezig zijn met verandering van onder op. Werk vanaf het begin samen met deze netwerken en je collega’s. Ontwerp samen processen om op zoek te gaan naar informatie om een routekaart voor en door de stad te maken. Combineer thema’s en organiseer zo kruisbestuiving. Mocht je in gesprek gaan met groepen, netwerken en organisaties let dan ook op de kwaliteit. Het gesprek zal meer opleveren als sprake is van diversiteit en verschillende generaties binnen de groep.

Tip 3 Koester tegenspraak

Wil je inwoners en bedrijven serieus nemen dan is het noodzakelijk om met elkaar in dialoog te zijn. Een dialoog waar naar elkaar wordt geluisterd en ruimte is voor nuancering. Maar helaas is het tegenwoordig al heel snel “Wie niet voor is, is tegen” . Hiermee wordt meteen alle lucht en discussieruimte uit voorstellen gehaald, terwijl veel voorstellen beter worden als deze vanuit een aantal perspectieven tegen het licht worden gehouden. Actueel voorbeeld betreft windenergie. Steeds vaker zie je bewoners en bedrijven het voortouw nemen voor windenergie. Windenergie die bereikbaar is door windallianties (voor en door bewoners/bedrijven) uit de stad in plaats van grote energiebedrijven. Nog te vaak zie je echter dat het besluit wordt uitgesteld door extra onderzoek en exclusieve ruimte aan de tegenstanders te bieden in de vorm van een klankbordgroep. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan Not in My Backyard beweging in plaats van dat het voorstel middels de dialoog wordt aangescherpt tot een gedragen voorstel. Het zou mooi zijn als voorstellen voor verduurzaming principieel worden omarmd. Dat het de gezamenlijke taak is van overheid en initiatiefnemers om samen met tegenstanders, in gezamenlijke dialoog, tot een gedragen oplossing te komen. Een oplossing in de vorm van wel windmolens maar op een andere locatie. Of windmolens maar met financiële compensatie in het kader van het algemeen belang. Of…..een ander voorstel dat in gezamenlijkheid met elkaar tot stand is gekomen en daarmee duurzaam houdbaar is. Een gedragen oplossing, mede mogelijk gemaakt door het koesteren van de discussie. Zoals het gezegde luidt: “Wrijving geeft glans“, samen maak je de stad mooier. Wellicht is het een tip om naast extra onderzoek ook de discussie te faciliteren door bijvoorbeeld een onafhankelijke gespreksleider te benoemen die gebruik maakt van de methode van Deep Democratie.

Duurzaamheid: een containerbegrip of binnenkort het nieuwe normaal? Afwachten hoeft niet. Het begint, zoals alles, met een goed gesprek.
Anders kijken, anders denken, anders doen!

 

Wil je meer tips ontvangen om te komen tot een duurzame toekomstbestendige stad? Laten we dan eens een kop koffie of thee drinken. Neem contact met mij op via www.sisumilou.nl


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Zeg maar SISU MILOU. Sterk In Sociale Uitdagingen. Fan van Het nieuwe Stadmaken, door cocreatie en burgerkracht. Durf ik zelf ook de stap te zetten en te starten als ondernemer? Mijn wens erkenning van burgerproductiekracht (sociale innovatie) als katalysator voortopsectorenbeleidvan Nederland.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'