Privacy policy Inverbinding.works

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.inverbinding.works bezoekt.

1. Beheer

De website www.inverbinding.works staat onder beheer van Inspiratieplatform InVerbinding.works, een merk van De Alfabetboeken. De contactgegevens zijn te vinden op de contact pagina.

2. Registratie

Een deel van deze website kan zonder registratie worden bezocht/bekeken. Echter andere functionaliteiten zoals deelnemen aan een evenement, het schrijven van een artikel en/of deelnemen aan het forum, account details, mailalert instellingen doen vereist een registratie als gebruiker van deze website. In het geval van aanmelding als gebruiker wordt er om diverse gegevens gevraagd welke Inspiratieplatform InVerbinding.works zal gebruiken om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de hosting provider van www.inverbinding.works en zullen intern worden gebruikt.

3. Gegevens van bezoekers

3a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.inverbinding.works worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
3b Inspiratieplatform InVerbinding.works zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Inspiratieplatform InVerbinding.works kan de gegevens die door een gebruiker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
3c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
3d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Inspiratieplatform InVerbinding.works denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

4. Cookies

4a Inspiratieplatform InVerbinding.works maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Inspiratieplatform InVerbinding.works de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
4b De website van Inspriratieplatform InVerbinding.works maakt gebruik van onderstaande cookies

(Meerdere) Session cookies nodig voor de correcte werking van de website, worden na afsluiten website automatisch verwijderd
Cookie Consent cc_social en cc_analytics > vastlegging van uw cookie consent keuze
Google Analytics __UTMA > voor registratie hoe vaak een bezoeker terugkomt op de website | geeft ons inzicht in (nieuwe) bezoekersaantallen
Google Analytics __UTMB en __UTMC > voor registratie hoelang een bezoeker op een bepaalde pagina blijft | geeft ons inzicht in welke artikelen 'goed' gelezen worden
Google Analytics __UTMZ > voor registratie waar een gebruiker vandaan komt | geeft ons inzicht waar we onze bezoekers aan 'te danken' hebben (bv. twitter, linkedin, email, facebook, google search, link op andere websites, etc.
ShareThis __atuvc > voor de social media share buttons onder artikelen
Popup box *rstbox* > voor verbergen gesloten popup boxen

4c De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
4d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan.

compatible_chrome > Privacy policy | inVerbinding compatible_firefox > Privacy policy | inVerbinding compatible_opera > Privacy policy | inVerbinding compatible_ie > Privacy policy | inVerbinding compatible_safari > Privacy policy | inVerbinding

5. Clickgedrag en IP registratie

Inspiratieplatform InVerbinding.works verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, aantal impressies of click-thru van advertenties, de meest gevraagde pagina's, downloads, de vorige/volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Bij elk bezoek/sessie wordt het IP adres en de locatie van de gebruiker geregistreerd. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van deze website te optimaliseren en het gedrag van de gebruiker te kunnen analyseren. De gegevens worden bijgehouden middels de dienst 'Google Analytics'.

6. Privacy Beleid van Derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Inspiratieplatform InVerbinding.works aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

5. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Inspiratieplatform InVerbinding.works. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

7. Disclaimer

Coöperatie InVerbinding is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy Klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst of zich registreert voor een betaald evenement bij Inspiratieplatform InVerbinding.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Inspiratieplatform InVerbinding.works kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling of evenement registratie.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde of de evenement registratie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Lerende Leiders denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Inspiratieplatform InVerbinding.works zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Inspiratieplatform InVerbinding.works verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Inspiratieplatform InVerbinding.works kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Inspiratieplatform InVerbinding.works voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd

Laatst gewijzigd: 20 auagustus 2016 (aanpassingen tbv cookies popupbox + verwijdering loginradius cookies)