Coaching en de immer aanwezige stemmetjes

stemmetjes-1 > Coaching en de immer aanwezige stemmetjes | inVerbinding

Quisquiliën, mv. alles wat slecht is en niet deugt; slechte voortbrengselen van den geest - - I.M. Calisch en N.S. Calisch, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal. - H.C.A. Campagne, Tiel,1864

We kennen ze allemaal wel: die momenten dat je iets wilt, maar een stem in je zegt dat je wat anders moet doen. Een voorbeeldje. Het is fraai weer en je denkt: ik pik maar eens even een terrasje. Een stem in je zegt dat het niet kan, want je moet werken. Misschien is er ook nog wel een andere stem, die opmerkt dat het tijd wordt dat je je moeder weer eens belt. Het zijn allemaal voortbrengselen van één en dezelfde geest, die jij bent. Gelukkig zijn ze niet allemaal slecht, maar soms wel heel lastig.

Die stemmen in je binnenste horen bij de verschillende ikken die in je huizen. Soms worden ze ook subpersoonlijkheden of zelven genoemd. De ik die je bent is niet één ik, maar bestaat uit heel veel ikken. Vanaf je geboorte worden deze ontwikkeld. Dat de mens zo in elkaar steekt, wisten onze verre voorouders ook al. Alleen werden ze toen nog de stemmen van voorouders, al dan niet kwade geesten en goden genoemd. Allemaal voortbrengselen van de geest dus.

Je bent een menigte, een massa. Je hoeft slechts ietsje dichterbij te kijken en je zult veel figuren aantreffen en allemaal komen ze van tijd tot tijd naar voren om te beweren dat jij dat bent - Osho, of Bhagwan Shree Rajneesh

Alle ikken bij elkaar vormen je persoonlijkheid. De ikken verschillen veel van elkaar, het zijn er heel veel en ze zijn ook vaak tegenstrijdig met elkaar. Je hebt een zorgzame ik, maar ook een egoïstische. De positieve ik staat tegenover de negatieve ik. Je hebt een perfectionistische ik, maar even goed ook een slordige ik. Al die ikken communiceren met elkaar. In elke situatie is er een ik die het voortouw neemt en die je tot het nemen van een door deze ik gewenst besluit brengt. Waarvan je zelf denkt, dat het een eigen vrijwillig genomen besluit is.

Niet verstoten, maar aanvaarden

Een voor de hand liggende gedachte is: ik ga mijn goede ikken ontwikkelen en de negatieve verstoot ik, daar wil ik niets meer mee te maken hebben. Maar helaas, je persoonlijkheid kent geen delete-toets. Je kunt geen van je ikken verwijderen. Als je dat probeert komen ze niet in de prullenmand, maar in het onbewuste. Van daaruit blijven ze actief met hun negatieve invloed, zonder dat je het wilt, zonder dat je er erg in hebt en zonder dat je er invloed op kan hebben. Op enig moment maakt zo’n negatieve ik zich meester van je persoonlijkheid. Je bent bijvoorbeeld een zachtmoedig, meegaand persoon maar zo maar kan je een uitbarsting van woede krijgen. Dat is het gevolg van die negatieve ik niet aanvaarden, maar proberen te ontkennen. Als je aanvaardt dat er ook in jou negatieve ikken schuilen, dan heb je de eerste stap gezet om met ze om te gaan opdat ze niet de overhand krijgen.

Voice dialogue

Als je al je ikken hebt leren kennen, kan je er een relatie mee aangaan en tot bewuste keuzes komen. Om dat te kunnen bereiken hebben de Amerikaanse klinisch psychologen Hal en Sidra Stone- Winkelman begin jaren ’70 Voice Dialogue ontwikkeld. Een beschrijving van deze werkmethode is te vinden in hun in het Nederlands vertaalde boek ‘Thuiskomen in jezelf’ (Stone et al, 2006). De achtergrond van deze psychologen is de psycho-analyse van Carl Gustav Jung. De Voice Dialogue methode ontwikkelden zij mede op basis van een analyse van hun partnerrelatie. Ze noemden het met nadruk geen therapie, maar een werkmethode die ze hebben uitgebouwd tot een compleet theoretisch en praktisch denkkader.

Voice Dialogue is gegrondvest op drie peilers:

  • Psychology of the selves, de directe ervaring van de ikken,
  • Awareness, de objectieve waarneming van deze ikken,
  • Aware ego process of AEP, het proces van het bewuste ego.

Gesprek met aantal ikken

In een coachsessie waarin Voice Dialogue wordt toegepast, krijgt bij de ‘Psychology of the selves’ één ik van de coachee een eigen fysieke plaats als de coachee op een andere stoel gaat zitten. Dat ik komt tot uiting zonder inmenging van een andere ik. Coach en coachee leren deze ik kennen, omdat hij zich ongehinderd kan manifesteren. Dit wordt een aantal keren herhaald, waarbij wordt kennis gemaakt met de primaire ikken en de verstoten ikken, die tegengesteld zijn aan de primaire ikken en zich in het onbewuste bevinden.

Objectieve waarneming

In Awareness is de coachee zich bewust van alle ikken die in hem huizen. Hierbij krijgt hij een helder overzicht, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het gaat om een objectieve waarneming waarbij geen sprake mag zijn van een oordeel, de verstoten ikken behoren ook bij de persoonlijkheid van de coachee en zullen moeten worden aanvaard. Een uitspraak als: “dat perfectionisme hindert me, daar wil van af”, past daar niet bij. Alleen als iemand aanvaardt dat al die ikken er zijn (en zullen blijven), kan hij ze een plaats geven en er mee omgaan.

Het bewuste ego

Als de coachee zich bewust is van alle ikken, kan hij een bewust ego ontwikkelen dat een relatie legt met de ikken. Dan kan hij bewuste keuzes maken en sturend optreden. Hij ontwikkelt een innerlijk evenwicht en zal niet langer één ik zijn keuze laten bepalen. Hij wordt niet langer gestuurd door zijn ikken, maar leidt en stuurt zelf.

Iedere persoonlijkheid heeft verschillende ikken

Geen mens is dus ‘alleen’. Ervaren en erkennen dat je een groot aantal ikken in je herbergt, betekent daarom niet dat je een geestelijke afwijking hebt. Integendeel, het is de opmaat naar een leven waarin je écht zelf je keuzes maakt.

Alleen de mensen die keuzes maken met het risico dat die keuze verkeerd is, maken echte keuzes - Herbjorg Wassmo

Het Coachingsalfabet

Dit is het hoofdstuk van Pieter Taffijn uit Het Coachingsalfabet. Het boek is uitgegeven door De Alfabetboeken en geschreven door Richard van der Lee, Pieter Taffijn, Rijk Binnenkamp, Jacco van den Berg en Erwin Damhuis. Het Coachingsalfabet is nu te bestellen bij De Alfabetboeken voor € 3,95 (eBook) door hier te klikken

 


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Pieter Taffijn is voormalig journalist en hoofdredacteur en tegenwoordig personal assistant en zelfstandig tekstschrijver. Daarnaast is hij co-founder van uitgeverij De Alfabetboeken en bestuurslid van Coöperatie InVerbinding.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'