Kantelen doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid

Kantelen-3 > Kantelen doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid | inVerbinding

Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was het moment dat ik een aantal jaren geleden het boekje ‘Notes from a friend’ van de Amerikaanse coach en auteur Tony Robbins las. Een zin daarin raakte me in het bijzonder.

‘...and I asked myself, how can I be of value for other people... '

Op dat moment realiseerde ik me dat ik hier nog nooit over had nagedacht. Ik voelde dat het voor mij belangrijk was om de betekenis van deze zin te gaan onderzoeken.

Discrepantie

In die jaren had ik een media- en communicatiebureau en was ik de schakel tussen veelal grote bedrijven en de boodschap die zij de wereld en de organisatie in brachten. Daar stuitte ik op de discrepantie dat wat een bedrijf uitstraalt zich vaak niet verhoudt tot wat de eigenaren, managers en werknemers voor ogen hebben met hun rol binnen het bedrijf. Werken vanuit passie, betrokkenheid en verbondenheid. Wat ik veelal tegenkwam was controle vanuit structuur, handelen vanuit rationeel denken en in alles de focus op targets.

Een treffend voorbeeld van dit was mijn ervaring bij een grote organisatie, waar ik na afloop van een inspiratie- en verbindingsessie werd meegevraagd door de HR manager. Ze liet mij haar sobere kantoor zien, alle wanden vol gehangen met blokschema’s, planningen, prognoses en targets. “Kijk…” zei ze emotioneel, “hiermee moeten wij onze medewerkers proberen te inspireren en te verbinden!”

Vastlopen

Waar het succes van een school wordt afgemeten aan de cijfers die de leerlingen behalen wordt het succes van een bedrijf bepaald aan de hand van hoeveel omzet en winst er wordt gemaakt. Binnen organisaties wordt iedereen beoordeeld op hoe zij voldoen aan de eisen en wetmatigheden van ‘het systeem’. Veel mensen lopen daarin vast.

Dagelijks zie ik de gevolgen van het feit dat mensen in de maatschappij, op de scholen, binnen organisaties en bij overheden te weinig ruimte krijgen om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en zichzelf niet kunnen zijn. Zoals een werknemer mij tijdens een dialoogsessie bijna laconiek vertelde; “Hoe ik het hier vol hou? O, simpel. Elke morgen voordat ik dit bedrijf binnenstap zeg ik tegen mezelf; handjes aan en hoofdje uit!”

De volgende stap

Bij veel mensen groeit het besef dat het anders moet en kan. Maar hoe kunnen we een volgende stap zetten zolang we vasthouden aan oud denken en handelen? Hoe kunnen we privé en zakelijk transformeren als de maatschappij, de zakenwereld, het onderwijs en overheden gebaseerd zijn op oude waarden zoals controle, macht, hiërarchie en concurrentie? En hoe geef je transformatie concreet en praktisch vorm?

Meerwaarde

Steeds meer bedrijven, organisaties, scholen en overheden willen wel vernieuwen maar doen dit nog te vaak vanuit oude structuren en een hiërarchische vorm van leidinggeven. In deze nieuwe tijd gaat het om herijken, om te komen tot nieuwe oplossingen, nieuwe manier van werken, denken en doen. De transitie van het verkopen van een product of dienst naar het creëren van meerwaarde met je product of dienst. Wat is de toegevoegde waarde en wat betekent het voor je klanten en ook je medewerkers?

Van essentie naar vorm

Alles is heel persoonsgerelateerd en het is belangrijk om dat los te maken. Terug naar de kern; de essentie van wat mensen echt willen, wat ze drijft en waarom ze iets doen. Vanuit de essentie ontstaan de nieuwe inzichten en de antwoorden. Over de middelen, producten en diensten die de meeste meerwaarde bieden en over de media en communicatie waarmee jij jouw doelgroep het beste kan bereiken en verbinden.
Door vervolgens doelgerichte keuzes te maken wordt de verandering ingezet. Het concreet vertalen van de essentie naar vorm; de propositie, de organisatie, de samenwerking, het productaanbod en de communicatie. Alles waardoor de organisatie meer waarmaakt, mensen de meerwaarde van een product of dienst ervaren en medewerkers zich waardevoller voelen.

Kernwaarden

De kernwaarden van de organisatie zijn daarbij leidend. Niet alleen zijn ze onderscheidend maar ook vormen zij de basis van een oprechte, langdurige en waardevolle relatie met jouw klanten en medewerkers. Onderzoek naar de waarden en hoe ze worden waargemaakt, zowel extern en intern, geeft inzicht in waar de mogelijkheden en kansen liggen om meerwaarde te creëren.

Juridisch kantoor

Zo ook voor een manager van een juridisch kantoor die mij benaderde om haar te begeleiden. We onderzochten ‘the why’ en de kernwaarden. Bespraken de wensen, aannames en kansen. Analyseerden het productaanbod en ontwikkelden nieuwe middelen, media en communicatie. Door de medewerkers mee te nemen in het hele veranderingstraject en een beroep te doen op hun verantwoordelijkheid, inzet en creativiteit voelden zij zich betrokken, gaven input en kwamen met creatieve oplossingen.

Het resultaat is een betere samenwerking, aanbod van nieuwe diensten, effectievere communicatie en een onderscheidende propositie die meerwaarde biedt door een focus op voorlichting en preventie in plaats van puur alleen het verlenen van juridische bijstand bij een conflict.

Zichtbaar maken van de natuurlijke koers

Bij een transitie is het belangrijk de juiste vragen te stellen waardoor mensen zelf met antwoorden komen. Niet dicteren waar het heen moet en wat iedereen moet ‘doen’ maar juist het zichtbaar maken van de natuurlijke koers die het beste bij jou, jouw bedrijf of organisatie past.

Mijn meerwaarde

Kantelen doet een beroep op ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Responsibility; the- ability-to-respond. Of je bereid bent om te veranderen en hoe je in staat bent om te reageren op de verandering.
Mijn onderzoek naar de betekenis van de zin ‘To be of value for other people…’ heeft mij teruggebracht naar mijn eigen essentie. Wat ik echt wil, wat mij drijft en waarom ik doe wat ik doe. Hoe ik persoonlijk voor mens, organisatie en maatschappij van meerwaarde kan zijn!

Het Kantelingsalfabet

Dit is het hoofdstuk Meerwaarde uit Het Kantelingsalfabet, geschreven door Paul Veld. Het Kantelingsalfabet is een uniek boek met 320 pagina’s en 90 hoofdstukken van meer dan 100 auteurs. Deelnemende auteurs zijn onder andere Jan Rotmans, Guido van de Wiel, Nynke Schaaf, Richard van der Lee, Sabine van Baal, Henkjan Smits, Crystal Kwee en Arko van Brakel. Vanuit de gedachte 'Verandering begint met delen' is het eBook Het Kantelingsalfabet gratis en exclusief verkrijgbaar bij De Alfabetboeken door te klikken op de afbeelding.

Het_Kantelingsalfabet_DEF_140x270-page-001_1 > Kantelen doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid | inVerbindingInteressant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Pro Blogger

Geregeld krijgen wij interessante blogs aangeboden van mensen die incidenteel schrijven. Uiteraard willen wij vanuit de gedachte Verandering begint met delen hiervoor ook de gelegenheid bieden.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'