Samenwerken leidt tot nieuwe ontdekkingen

Ontdekking-1 > Samenwerken leidt tot nieuwe ontdekkingen | inVerbinding

Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het allemaal anders zou kunnen, was toen ik de kans kreeg om voorzitter te worden van een nieuw op te zetten inloophuis voor mensen die zich eenzaam voelen.

Een uitgelezen kans om iets voor anderen te doen en om met fantastische mensen vanuit het niets een vrijwilligersorganisatie op te bouwen. Het doel was binnen vijf maanden up and running te zijn, maar belangrijker nog: om het samen te doen. In veel organisaties wordt niet erkend en herkend dat mensen er samen voor zorgen dat een doel wordt gerealiseerd. Uitgangspunt is nog vaak command and control, waardoor organisaties te veel systeem gedreven zijn in plaats van waarde gedreven. Uit mijn ervaring als HR-manager en hoofd P&O in verschillende branches, heb ik gezien dat wanneer systemen de overhand krijgen in de bedrijfsvoering, de ambitie, betrokkenheid en het wij-gevoel verdwijnen en plaatsmaken voor individualisme en (persoonlijk) winstbejag. Dat wilden wij anders doen.

Verborgen talenten

Het bestuur van het Inloophuis bestond voornamelijk uit praktijkmensen, ‘doeners’ dus, en we hebben dan ook geen enkele notitie geschreven. Ieder bestuurslid nam als vanzelf een rol op zich en het geheel ging automatisch lopen. We zochten gedreven vrijwilligers die met ons samen wilden bouwen aan het Inloophuis en dus startten we met een selectieproces om mensen te vinden die elkaar konden aanvullen. We hebben iedere sollicitant uitgenodigd en onder meer gevraagd naar drijfveren en (verborgen) talenten. Aan de hand van deze gesprekken is een analyse gemaakt van de verschillende persoonlijkheden en hoe zij elkaar konden aanvullen in verschillende samenstellingen. Het eindresultaat was een team van zeer gemotiveerde en gedreven vrijwilligers met heel verschillende karakters en persoonlijkheden.

Samen ondernemen

De kracht van het samen ondernemen binnen het Inloophuis werd meteen vanaf de start al zichtbaar. De locatie was enigszins gedateerd en daardoor niet uitnodigend. Eén van de bestuursleden had in haar netwerk een eigenaar van een interieurzaak en ging eropaf. Het resultaat was een fantastische make-over van de huiskamer. Een voorwaarde voor deze toezegging was dat alle vrijwilligers zouden meehelpen met slopen, schilderen en inrichten. Een betere teambuilding kun je niet hebben. In een dag tijd realiseerden de vrijwilligers samen hun eigen Inloophuis.

De kracht hiervan schuilt in het optimaal gebruik maken van de talenten die aanwezig zijn binnen een organisatie. Dat betekent ook dat breder gekeken moet worden naar niet of minder goed functionerende medewerkers. Waardoor ontstaan problemen en kun je samen tot een oplossing komen? Een goed voorbeeld is jobcraften ofwel ‘baan boetseren’. Samen met TNO leidde ik een project jobcraften bij een zorginstelling. Hier bekeken we binnen verschillende teams hoe de krachten en talenten waren verdeeld. Een team kijkt welke resources er aanwezig zijn om het gezamenlijk gestelde doel het beste te dienen. Zo kan een medewerker het deel dat hij of zij niet leuk vindt, ruilen met taken die andere collega’s niet leuk vinden. De resultaten zijn verbluffend. Bovendien zetten medewerkers talenten in die zij binnen hun taakomschrijving nooit eerder gebruikten, zoals bijvoorbeeld een verpleegkundige die fantastisch kon schilderen en in de gelegenheid werd gesteld om een wandschildering te maken.

Gezamenlijk doel

Om het beste uit een team te halen is het belangrijk een helder en gezamenlijk doel te formuleren. Het doel van het Inloophuis is ‘een gastvrije, laagdrempelige, professionele omgeving bieden voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek, gezelligheid en ontmoeting’. Het is mooi om te zien en te ervaren dat wanneer er binnen een organisatie een dergelijk gezamenlijk, helder doel bestaat, mensen zich ook vrij voelen om met ideeën te komen om dit te realiseren. Het uitgangspunt bij het Inloophuis is dat alle ideeën die bijdragen aan dit doel uitgeprobeerd moeten kunnen worden, mits er gezorgd wordt voor financiering. Dat lukt tot nu toe erg goed. Waarom? Omdat iedereen betrokken is, iedereen elkaar dingen gunt en de communicatie open is. Geen manager die zegt wat te doen. Iedereen is gelijkwaardig, er is geen hiërarchie. Alles draait om samenwerking en er is geen plek voor ego’s.

Het Inloophuis bestaat nu drie jaar en nog steeds komen verborgen talenten van vrijwilligers bovendrijven. Elk aspect van de organisatie wordt door henzelf aangepakt. Zo is het Inloophuis afhankelijk van giften en donaties en om aan de benodigde middelen te komen formeerde een aantal vrijwilligers een PR-groep. Met zelfgemaakte presentaties gaan ze de boer op om sponsoren te enthousiasmeren. Financiële middelen voor scholing zijn er niet, maar ook op dit vlak zijn de vrijwilligers creatief. Per kwartaal geeft één van de medewerkers een workshop. Deze zijn niet per se werk gerelateerd, maar kunnen ook te maken hebben met de professionele achtergrond of interesse van een vrijwilliger. Eén keer per jaar organiseren de vrijwilligers ook een gezamenlijke activiteit, waarbij iemand uit het netwerk van de vrijwilligers een workshop geeft.

Nieuw tijdperk, nieuwe ontdekkingen

Zowel in mijn werk als in het voorzitterschap bij het Inloophuis ervaar ik hoezeer er echt een nieuw tijdperk voor de deur staat. Het ik-tijdperk is aan het verdwijnen, mensen hebben behoefte aan zingeving en samen ondernemen. Generaal buiten dienst Peter van Uhm beschreef dit mooi in zijn toespraak tijdens de Nationale Dodenherdenking in 2014:

Saamhorigheid helpt om in tijden van ‘Ik’, het ‘Wij’ terug te vinden. Want niet vanuit het ‘Ik’ en het ‘Zij’ maar vanuit het ‘Wij’ ontstaan de goede dingen.

Samenwerken leidt tot nieuwe ontdekkingen. Hoe geweldig is het om te ontdekken dat alles wat je als organisatie voorheen extern inhuurde intern beschikbaar is, zolang er maar oog is voor de verborgen talenten van de eigen werknemers. Dit vergt verdieping en dialoog vanuit managers naar medewerkers toe. Dit heeft als resultaat dat werknemers een oneindige bron van toegevoegde waarde blijken te zijn. Door samen te werken, de dialoog aan te gaan en oog te hebben voor de talenten van alle medewerkers, worden zij gelijkwaardige partners op weg naar een gezamenlijk te behalen doel.

Het Kantelingsalfabet

Dit is het hoofdstuk Samen uit Het Kantelingsalfabet, geschreven door Tony Tiemens. Het Kantelingsalfabet is een uniek boek met 320 pagina’s en 90 hoofdstukken van meer dan 100 auteurs. Deelnemende auteurs zijn onder andere Jan Rotmans, Guido van de Wiel, Nynke Schaaf, Richard van der Lee, Sabine van Baal, Henkjan Smits, Crystal Kwee en Arko van Brakel. Bestel het boek voor € 14,95 inclusief verpakkings & verzendkosten bij De Alfabetboeken door op de afbeelding te klikken.

Het_Kantelingsalfabet_DEF_140x270-page-001_1 > Samenwerken leidt tot nieuwe ontdekkingen | inVerbinding

 

 


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Tony Tiemens is de man achter Spectocura, gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Hij heeft als (interim) manager in het domein van Human Capital ruime ervaring opgedaan in bedrijfsleven, overheid, zorg en MKB. 


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'