Geschreven door Richard van der Lee. Geplaatst in Organiseren.
Hot

verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

Afgelopen week hoorde ik op de radio het nummer ‘Laat het los’ van de band Van Dik Hout. Een mooi nummer en wat mij vooral triggerde was de laatste zin van het refrein; Laat het gaan, Laat het vallen, Laat het los. 

Een mooie zin, zeker wanneer de relatie wordt gelegd met de ontwikkeling van leiderschap en talent in 2017. Daarom hierbij de eerste blog voor dit jaar!

Leiders: Laat het gaan

Wat is dat toch met die onhebbelijke neiging alles te willen controleren? Het is bijvoorbeeld boeiend te zien wat er gebeurt op het moment dat binnen organisaties het woord manager of een vervoeging hiervan qua functiebenaming wordt gekoppeld aan een persoon. In veel gevallen volgt daarna de transformatie van een mens die kritisch durft te denken te denken en vanuit logisch verstand ondernemend en klantgericht wil handelen tot een geïndoctrineerde buikspreekpop van de hogere echelons, die risicomijdend duikbootgedrag vertoont en daarbij de werknemers geen enkele ruimte geeft tot ontplooiing. Dit vanuit de gedachte ‘Mijn wil is wet’ in combinatie met de klassieker:

Vertrouwen is goed maar controle is beter

Dit alles vraagt om ruimte durven geven en te stoppen met het verstikkende command & control gedrag. Kortom, heb de moed nee te zeggen, gooi het beklemmende juk af en geef het eigen en vooral het talent van anderen de ruimte. Talent is er meer dan voldoende dus ….

Laat het gaan!

HRM: Laat het vallen

Ik heb nog nooit zoveel verlanglijstjes gezien van HRM als de laatste maanden van 2016. Gewoon even een korte opsomming;

“De 7 redenen waarom HRM belangrijk gaat worden; Waarom HRM verantwoordelijk moet zijn voor social media; De 10 redenen voor HRM om …. ; HRM moet de leidende rol nemen bij leiderschapsontwikkeling; De 5 argumenten voor….; en ga zo nog maar even door”

Het is om gek van te worden en ik kan mij voorstellen dat iedereen die HRM een warm hart toedraagt door de bomen het bos niet meer ziet. Als je alles gaat optellen dan volgt een ellenlange lijst van minimaal 20 speerpunten voor 2017 en natuurlijk wil HRM dan ook graag de bijbehorende eindverantwoordelijkheid. En nu is het mooie dat deze lijstjes niet alleen dit jaar van toepassing zijn maar feitelijk ook de afgelopen jaren keer op keer naar voren kwamen, alleen dan in andere bewoordingen.

Je zou je dus kunnen afvragen wat er allemaal door HRM is gedaan om ‘hun’ speerpunten te realiseren en dat is de vraag die ook vaak vanuit de business wordt gesteld. In relatie tot het vorige is de gedachte dat het lastig is om het belang van HRM te verkopen als je door managers en bestuurders niet als volwaardig businesspartner wordt gezien en de jaarlijkse wensenlijst alleen maar ziet uitdijen een "understatement". Sterker nog, ik zie ook de tegenbeweging van dit soort HRM-wensen en gedachten met daarbij uitspraken van groepen managers en werknemers uit de business die een hartgrondige hekel hebben aan HRM en dit letterlijk aangegeven. Ook geluiden over HRMers die slechts één keer per jaar in gesprek gaan met business en verder op het eigen kantoor blijven zitten zijn geen uitzondering en ga zo nog maar even verder. HRM ziet en hoort het niet graag maar het eigen imago is niet al te best en het Nederlandse begrip 'gedogen' past goed bij de positie van HRM binnen veel organisaties.

2017 is daarom het jaar waarin veel kantoor-HRMers de zelfgecreëerde luchtkastelen moeten verlaten om zich bezig te gaan houden met de profilering van HRM als volwaardig en betrokken businesspartner. Dit voorzover het nog niet te laat is voor HRM in de traditionele setting. Tweede speerpunt is daarnaast het aan de slag te gaan met het faciliteren van talentontwikkeling in alle facetten. Dit is alles en zorgt voor focus, wat ook uitgebreider beschreven staat in de blog HRM en de toekomst: Focus en creëer waarde

Tijd over? Dan is er altijd nog een mooie aanvullende uitdaging voor 2017: Zorg dat de naam HRM verdwijnt. Human Recourse Management oftewel Menselijke Bron Management is een term die past bij de tijd van Taylor en consorten. Een mens is echter geen bron. Een bron is namelijk uit te putten, wat overigens nog al te vaak zo wordt gezien door de command & control figuren binnen organisaties. Nee, de mens is juist het belangrijkste kapitaal van organisaties en dit zal alleen maar toenemen. De bewustwording met betrekking tot het laatste begint met het dumpen van de term HRM. Kortom HRM, focus en stop met de opmaak van speerpunten op ellenlange lijstjes. Doe de juiste dingen en de rest; ...

Laat het vallen

Werknemers: Laat het los

Ook zo’n mooi begrip dat continue naar voren komt: “Engagement”. Veel zogenaamde ‘experts’ en andere mensen binnen organisaties gebruiken het woord te pas en te onpas. Prima, alleen is het los van een facilterende leiderschapsstijl, de juiste instrumenten en de ondersteuning van mensen die zich vanuit hun expertise bezig houden met het menselijk potentieel ook van belang dat de juiste werknemers op de juiste plaats zitten of hiervoor worden aangetrokken. Bij het begrip werknemers valt in deze overigens te denken aan alle mensen die organisaties bevolken en zijn leidinggevenden zeker geen afzonderlijke groep.

Voorgaande geeft in gezamenlijkheid invulling aan het begrip, want engagement heeft immers een duidelijke link met verbinden en betrokkenheid in de driehoek klanten-werknemers-organisatie. Hier op een juiste wijze praktisch invulling aan geven vraagt om een kwalitatieve goede werving en selectie voor nieuwe werknemers en het laatste is dus niet het gelikte recruitmentpraatje dat nog teveel wordt gehanteerd. Daarnaast en wellicht nog belangrijker is het zaak dat iedere werknemer binnen organisaties, los van functie, verblijfsduur, etc., zichzelf de volgende vraag durft te stellen en daarna over gaat tot handelen;

Kan ik binnen deze organisatie nu en in de nabije toekomst optimaal mijn talenten ontwikkelen en benutten of wil ik de rest van mijn werkzame leven verspillen in een dorre inspiratieloze omgeving?

Engagement begint met het tonen van persoonlijk leiderschap van werknemers en dus ook het durven toegeven dat het eigen talent wellicht elders beter tot zijn recht komt. Het hoeft niet maar het kan wel! Kortom, verstop het eigen talent niet in de zelf gecreëerde kooi van status, zekerheid en slechte excuses! Durf het te benutten en geniet. Hier hoef je maar één ding voor te doen….

Laat het los

2017 gaat een mooi en vooral uitdagend jaar worden!

 


Richard van der Lee

Auteur: Richard van der Lee

187 43

Onder de naam The CommunityMakers inspireert Richard van der Lee dagelijks mensen en organisaties, zodat zij hun dromen kunnen realiseren. Dit doet hij in de rol van organisatieadviseur en certified facilitator & workshopdesigner LEGO® Serious Play™, op basis van het motto:

Reduce complexity | Stimulate connectivity

Daarnaast is Richard (mede-oprichter) en community builder van uitgeverij De Alfabetboeken, waar ook het Inspiratieplatform InVerbinding.works sinds 2016 onderdeel van uitmaakt.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'×