Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten

praten-1 > Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten | inVerbinding

Zo ongeveer mijn hele (lange) werkzame leven staat communicatie centraal. En hoe langer ik me daarmee bezighoud, hoe moeilijker ik het vind. Communicatie is op zich een eenvoudig proces: een zender probeert een boodschap over te brengen op een ontvanger.

Een enkele keer schijnt dat te lukken, maar in de meeste gevallen is de boodschap die de ontvanger meent te krijgen een heel andere dan die van de zender. Het lijkt er veel op dat we bezig zijn met een gezelschapsspel, waarbij iemand een boodschap fluistert in de oor van de persoon die links naast hem zit, die dat weer doorgeeft aan degene die links naast hem zit, enzovoort. Als er tien personen zijn, herkent degene die met het doorfluisteren is begonnen de boodschap waarschijnlijk in het geheel niet meer.

Je komt het tegen in elke organisatie. Communicatie lijkt vaak op het zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Op z’n best is het resultaat dan nihil. Vaak komt er echter een negatieve reactie met allerhande ongewenste negatieve gevolgen. Dat het mis is gegaan, is voor iedereen duidelijk. Wat te doen? In elke overlegvergadering komt dit wel aan de orde. Er wordt gesproken over een verziekte sfeer, over knelpunten die niet worden opgelost, over… vul verder zelf maar in. Dan spreekt iemand het verlossende woord. “Het ligt allemaal aan onze slechte communicatie. “ De aanwezigen knikken instemmend, de vinger is op de juiste zere plek gelegd. Maar wat nu. Altijd komt er dan dezelfde oplossing. “We moeten meer gaan communiceren.” Dus wordt er nog meer langs elkaar heen gesproken.

Waarom doen we het toch zo? Omdat wordt vergeten waartoe communicatie zou moeten dienen, het overbrengen van een boodschap. De leidinggevende van de organisatie staat voor een raadsel. Hij stelt zich altijd transparant op en vertelt echt alles. En nog loopt het volk te morren omdat het van niets weet. De reactie is vaak de boodschap luider of meermalen uit te zenden. Meer wordt dan gezien als beter. Volkomen onjuist natuurlijk. Want vaker of luider een boodschap overbrengen die niet wordt begrepen en niet tot enige interactie leidt, verhoogt slechts de irritatie. Het volk gaat dan ook luider en veelvuldiger morren.

Communicatie is het overbrengen van een boodschap. Soms lijkt het op eenrichtingverkeer. Een spreker staat voor de zaal, pakt zijn papier en leest zijn heel goed voorbereide tekst voor. Dat is communiceren op een ineffectieve wijze. Het is al de vraag of de tekst is geschreven in een taal die door de aanwezigen wordt begrepen. Maar er schort nog veel meer aan deze actie. Een goed spreker zal steeds contact zoeken en houden met zijn toehoorders. Zo kan hij waarnemen of er wat gebeurt in de zaal, of zijn boodschap overkomt. Dreigt dat te mislukken, dan kan hij zijn stijl aanpassen om contact te krijgen.

Het klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Niet voor niets kan je het vak communicatie studeren. Die studie met goed gevolg afronden, betekent echter nog niet dat je kunt communiceren. Je weet wel hoe het zou moeten maar of je dat ook lukt? Theoretische kennis meegenomen maar het hebben van talent is ook hier van onschatbare waarde. Prijs je als organisatie gelukkig als je zo’n talent in huis hebt. Geef dat talent de ruimte en maak er dankbaar gebruik van. Elke manager zou moeten weten dat je mond houden en luisteren, echt luisteren, tot zijn takenpakket behoort. Naar wie wordt geluisterd in een bijeenkomst? Wie weet een gesprek op gang te krijgen? Wie daagt zo uit dat er een echte gedachtewisseling ontstaat? Wie kan iets uitleggen op een voor iedereen te begrijpen manier? De manager die denkt dat hij dat zelf allemaal kan, hij is tenslotte de manager, begrijpt er niets van. Dat is jammer voor hem, maar nog veel meer voor zijn organisatie.

Natuurlijk mag de vorm het niet van de inhoud winnen. Het blijft altijd heel basaal: de zender brengt een boodschap over naar de ontvanger. Maar als je het talent niet hebt om te zenden, heb je een probleem. Dat los je niet op door het vaker zenden. Ga te rade bij het talent in je organisatie. Probeer wat van hem of haar te leren. Durf te erkennen dat er geen mens bestaat dat alles kan, durf het talent ruimte te geven. Ook als het om communicatie gaat.


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Pieter Taffijn is voormalig journalist en hoofdredacteur en tegenwoordig personal assistant en zelfstandig tekstschrijver. Daarnaast is hij co-founder van uitgeverij De Alfabetboeken en bestuurslid van Coöperatie InVerbinding.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'