Tips om de de samenwerking weer op gang krijgen

tips-1 > Tips om de de samenwerking weer op gang krijgen | inVerbinding

De werkdruk is te hoog, je krijgt het eigen werk bijna niet af. En dat zie je ook bij je collega’s. Er is nauwelijks contact en als je elkaar spreekt, vertel je alleen hoe druk je bent. Je hebt geen tijd om je bezig te houden met wat je collega’s doen.

Je wilt zelfs niet betrokken raken bij wat er bij hen speelt. Je wilt alleen de focus houden op je eigen werk en je eigen verantwoordelijkheden. En je collega’s doen hetzelfde. Maar je mist het samenwerken wel! Zelfs het werkoverleg verzandt in een verplicht nummer zonder toegevoegde waarde en met zeer matig resultaat. De agenda wordt zo snel mogelijk doorgenomen. En ook hier wordt er geen tijd genomen voor essentiële onderwerpen. Iedereen praat in zijn eigen straatje om maar niet nog meer taken toegeschoven te krijgen. Je wilt zo snel mogelijk weer ‘aan het werk’.

Je gaat voorbij aan de kansen die goed overleg en samenwerken bieden, juist bij een te hoge werkdruk! Je werkt te veel alleen, je vindt geen goede oplossingen meer. Je mist draagvlak en er ontstaat steeds meer gedoe tussen afdelingen of met je directe collega’s. Laat staan dat er sprake is van het benutten van de meerwaarde van samenwerken. Maar je bent wel professioneel, creatief en hebt kennis van zaken! En dat geldt ook voor je collega’s. Dus hoe fijn zou het zijn om deze kennis, professionaliteit en creativiteit met elkaar in te zetten voor een beter resultaat, om beter samen te werken.

Tips

Doorbreek deze vicieuze cirkel van het alleen werken met de volgende tips:

  1. Gebruik het werkoverleg om de samenwerking weer op gang te krijgen. Gebruik maximaal 20-30 minuten van het overleg om broodnodige informatie uit te wisselen en andere verplichte nummers af te draaien. Doe dit bij voorkeur aan het einde van het overleg, zodat je niet in de valkuil stapt om hier toch veel langer mee bezig te zijn.
  2. Laat elk overleg 3 collega’s een concrete vraag stellen, waar jullie je mening over geven of meedenken, wat deze collega ook maar wenst. Het kan over alles gaan wat met je werk te maken heeft, als het maar een klein en concreet onderwerp is. Een paar voorbeelden: Zorg dat je alleen meedenkt over de vraag en niet te ver uitweidt. Ga dus niet praten over het wel of niet nuttig zijn van het project, maar help je collega daadwerkelijk aan goede argumenten of tips voor haar to-dolijst. Als je een erg groot team hebt, kun je dit ook opsplitsen in kleine groepjes, zodat je in elk geval om de keer aan de beurt komt met een eigen vraag.
    • Welke argumenten kan ik gebruiken om ons management te overtuigen van het nut van mijn project?
    • Hoe kan ik mijn to-do lijst goed bijhouden, hoe doen jullie dat?
    • Help mij een goede hoofdstukindeling te maken van het rapport dat ik moet schrijven.

Zo neem je toch tijd voor elkaar en bedenk je samen de best mogelijke oplossingen. En het kost je geen extra tijd. Ga maar eens na voor jezelf wat het je oplevert als je op deze manier steeds een concrete oplossing krijgt voor een onderwerp waar je meer worstelt. Resultaat: jouw werkdruk én die van je collega gaat omlaag! Je houdt meer tijd over voor andere belangrijke taken en je hebt kwaliteitstijd samen. En wie weet levert het zoveel op dat de samenwerking stap voor stap verder uitgebouwd wordt. Want dit is natuurlijk slechts een start om de samenwerking weer op gang te brengen. 

Kortom: samenwerking weer op gang brengen is belangrijk in drukke tijden. Het verlaagt je werkdruk en verhoogt het resultaat en je werkplezier.


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Pro Blogger

Callista Roelofs gelooft in de kracht van mensen. Met haar bedrijf WaanBrekers begeleidt zij leidinggevenden en MT’s die worstelen met de Waan van de Dag om te doen wat er écht toe doet.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'