Samensturing implementeer je niet, Samensturing doe je!

samensturen_schip > Samensturing implementeer je niet, Samensturing doe je! | inVerbinding

"Samensturing, dat is zeker weer zo’n verandermodel dat je de organisatie inrolt?” hoor ik wel eens. En begrijpelijk, de wereld van het organisatieadvies zit vol modellen en methoden. Terecht dat mensen daar soms een beetje moe van worden.

Bovendien is Plan Change, zoals dit in de veranderkunde wel genoemd wordt, niet de beste manier om te komen tot duurzame organisatieverandering. Zoals Marco de Witte het in een college, dat ik afgelopen week volgde, treffend benoemde: “implementeren is net zoiets als implanteren, de kans is reëel dat hetgeen je inbrengt wordt afgestoten.”

Waarom dan toch een model?

“Samensturing kan ik op twee flappen samenvatten”, zeg ik vaak. We hebben vier kernwaarden en vier natuurlijke fasen die je, als je er wat langer inzit, vanzelf herkent in organisaties. En de mensen zelf trouwens ook. Het biedt houvast om samen te ontdekken wat de volgende logische stap is. En dat is het precies het veilige kader dat je nodig hebt om het veranderproces daarbinnen volledig samen met de mensen vorm te geven. Als je in een voorheen hiërarchisch gestuurde organisatie mensen zonder een visie en kader zelfsturing implementeert (vaak ook nog een top-down beslissing, hoe paradoxaal wil je het hebben?), liquideer je de teams, zoals iemand het treffend verwoordde in reactie op een van mijn blogs.

Samensturing is zo natuurlijk dat ik onlangs in een organisatie, waar we nu experimenteren met nieuwe manieren van evalueren en beoordelen van functioneren, een manager trof die zonder ons te kennen precies die stappen had gezet die volledig passen binnen Samensturing en zijn vijf teams succesvol maken. Er zijn dus mensen die van nature Samensturing in hun DNA hebben. Mensen die voelen en begrijpen waar het over gaat, en de route samen met hun mensen afleggen. Maar als je dat niet hebt, is het een hele kluif om echt de juiste dingen te doen. Dat is precies waarom de trainers en adviseurs in ons consortium eerst vier maanden aan de slag gaan. Vier maanden om zich het gedachtegoed volledig eigen te maken en hun specifieke expertise en ervaring, die ze allemaal meebrengen, steeds te toetsen aan dat gedachtegoed.

Samen sturen moet je doen!

Hoe doe je dat dan, samen sturen in het veranderproces? Dat is zoals gezegd niet op een A4-tje te vatten, maar ik zal een tipje van de sluiter oplichten.

Samen oriënteren en bezinnen

Samensturing begint met het samen oriënteren op wat deze ontwikkeling eigenlijk betekent voor de organisatie, voor de teams, voor jou en voor mij. Waarom zouden we dit willen en wat kan ons dit opleveren? Dit brengt tevens een natuurlijke bezinning op de missie en drijfveren van organisatie en medewerkers op gang: wat bindt ons? En wat is mijn stukje in het grote geheel? Onze fase 1 zou je kunnen zeggen.

Samen beslissen

Ook de beslissing wat er nodig is om te komen tot de verandering is een samenspel. Iemand moet de stip op de horizon zetten, maar als we hem met elkaar niet zien omdat ie te ver weg is, moeten we de horizon wel dichterbij halen. Natuurlijk reiken we tools en instrumenten aan die helpen de weg ernaartoe te effenen: vaardigheden, beslismodellen, coaching-on-the-job. Maar wat we inzetten, en met welk tempo en intensiteit, beslissen we samen. We laten het dus niet aan de mensen over – dat is heel iets anders – maar ontdekken in dialoog wat de logische weg is. We maken samen niet-vrijblijvende afspraken voor de periode die voor ons ligt, waarbij iedereen gehoord wordt.

Samen monitoren en bijsturen

Veel van onze instrumenten worden met de tijd net ietsje bijgeschaafd. Ook zijn er nieuwe tools ontstaan, en soms zijn er verschillende varianten, passend bij verschillende organisaties. Dat komt omdat maatwerk voor ons altijd voorop staat en de mensen in organisaties eigenlijk onze mede-ontwerpers worden. Zij gaan ermee aan de slag in de praktijk en ontdekken wat er nog net een tikje scherper kan en wat de belangrijkste succesfactoren zijn. Door samen te monitoren en te finetunen, wordt het niet alleen een maatwerkproces, maar vooral een heel succesvol veranderproces. We boeken onvoorstelbaar mooie resultaten. Door het samen te doen met de mensen die het aangaat.

Samen sturen? Dat is een kwestie van doen! Niet simpel, wel heel duurzaam!


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Rianca is een gedreven trainer & verandermanager. Ze is eigenaar van de VeranderStudio, een bedrijf dat werkt met Samensturing als organisatieprincipe. Met veel enthousiasme begeleidt ze organisaties op de weg naar Samensturing: een duurzame organisatieverandering met magische effecten. Ook leidt ze met veel enthousiasme andere trainers en adviseurs op in het werken vanuit Samensturing. Rianca is even praktisch als (waarden)gedreven. Voor InVerbinding schrijft ze over organisatieverandering, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'