De verwende medewerker

verwend > De verwende medewerker | inVerbinding

Er wordt veel geschreven over leiderschap en management, waarbij allerlei tips en tricks worden gegeven om ervoor te zorgen dat medewerkers meer eigen regie, verantwoordelijkheid, vertrouwen en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Daarnaast moeten leiders/managers meer de dialoog aangaan met medewerkers om maximale betrokkenheid te creëren. Werknemers worden in de regel goed beschermd door wet- en regelgeving en dat is een groot goed. Het heeft echter ook een negatieve kant: het gezonde verstand, ondernemerschap en pro-actieve houding nemen hierdoor af en het ‘slachtoffergevoel’ neemt toe bij werknemers die ontevreden zijn en blijven omdat zij niet de regie kunnen of willen pakken over hun eigen leven. Ik kan me voorstellen dat werkgevers met de handen in het haar zitten, wanneer zij alle denkbare faciliteiten bieden, en de medewerker niet tevreden is te krijgen en daardoor ook veel minder productief is. Ook zijn deze werknemers vaak niet van plan om te vertrekken omdat ze diep in hun hart weten dat zij het niet zo slecht hebben getroffen met hun werkgever.

Voorbeelden uit de praktijk

Een werknemer midden 40, heeft een gesprek met zijn leidinggevende. Deze waardeert hem om zijn inzet en biedt hem de mogelijkheid een studie te volgen, die hem meer mogelijkheden biedt om zijn taakgebied te verbreden en in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen. Het antwoord van deze medewerker is: “Leuk wil ik wel doen, maar wat staat er salariswise tegenover? Als ik niet meer salaris krijg dan doe ik het niet, want dan doe ik het voor jullie en niet voor mezelf”. De werkgever legt uit dat hier geen salarisverhoging tegenover staat, omdat de functie-inhoud in de toekomst verandert. Tevens geeft de werkgever aan dat de opleiding volledig door hen wordt betaald, en dat de werknemer door het behalen van het ‘papiertje’ meer waarde krijgt op de arbeidsmarkt, omdat hij duurzaam inzetbaar wordt. De man blijft volharden in het meer salaris willen, terwijl hij al een salaris heeft ‘boven cao’ en ook nog jaarlijks een bonus ontvangt. Mijn gevoel zegt dan: zoek wat anders!

Ander voorbeeld. De werkgever zorgt voor dagelijks fruit, werknemers mogen een opleiding doen wanneer zij dat willen, wanneer er thuis iets aan de hand is, kunnen ze gewoon weg ongeacht de reden daarvoor, wanneer er sprake van ziekte is wordt hier niet ‘moeilijk’ over gedaan (vertrouwen). Een werknemer krijgt te maken met een loonbeslag. De eerste keer wordt hij geholpen met een voorschot. De tweede keer geeft de werkgever aan dat werknemer geen voorschot krijgt, maar hij stelt de werknemer voor om een afspraak te maken met een budgetcoach. Onmiddellijk vraagt de werknemer of de werkgever dat vergoedt. Werkgever antwoord: “Nee, want wanneer je financiële zaken op orde hebt dankzij adequate hulp, krijg je niet meer te maken met hoge incassokosten die je nu steeds kwijt bent”. Werknemer is hierover boos, omdat hij van mening is dat dit de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Die wil toch immers werknemers zonder privé sores aan het hoofd? "Je wilt toch niet dat ik fouten ga maken?". In mijn beleving doet de werkgever er juist goed aan om niet financieel te helpen, maar hem op weg te helpen zijn eigen zaken op orde te leren krijgen. Ook voor de werknemer geldt ‘Als het regent, wordt je nat’. De paraplu kan je aangereikt worden, maar je moet hem wel zelf openklappen.

Op een gegeven moment is het genoeg

Naar mijn idee zou een werkgever, die meer dan genoeg investeert in de medewerkers, de gelegenheid moeten hebben om te zeggen: nu is het genoeg, dit gedrag tolereer ik niet, aanpassen of vertrekken. En dat dan wel zonder bureaucratisch gedoe en vergoedingen.


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Tony Tiemens is de man achter Spectocura, gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Hij heeft als (interim) manager in het domein van Human Capital ruime ervaring opgedaan in bedrijfsleven, overheid, zorg en MKB. 


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'