Vitaliteit binnen organisaties: is dat nu echt nodig?

 Vitaliteit-1 > Vitaliteit binnen organisaties: is dat nu echt nodig? | inVerbinding

De zon baant zich een weg langs de gordijnen en valt de slaapkamer binnen. Een warme tinteling voel ik op mijn neus. Langzaam open ik mijn ogen en denk; “Yes, het is weer ochtend”. Via de rand van het bed sta ik op en ik rek mij uit. Wat een geweldige dag gaat dit worden.

De zon versterkt mijn goede gevoel en beweegt mij enthousiast door het huis. De gordijnen zwaai ik open en ik tik de koffiemachine aan. Wat heerlijk. Ik bruis van energie, en het is pas maandag. Dat is al weer even geleden dat ik mijzelf zo vitaal heb gevoeld. Geen gekraak in mijn gewrichten of gebonk in mijn hoofd. Nee, ik voel mij fit.

Wat is vitaliteit?

Er wordt soms een beetje lacherig over vitaliteit gedaan. Maar wat is vitaliteit nu eigenlijk? Misschien is zij wel het beste onder woorden te brengen als dat gevoel dat je hebt wanneer je 's morgens wakker wordt. Je beschikt over energie, je bent blij, je voelt je lekker en bent in een stemming dat je alles aankunt. Het lijkt erop dat vitaliteit het gevoel activeert dat je er zin in hebt. Je staat volledig in een modus zinvol de dag te besteden. Vitale mensen stralen en zien er opgewekt uit (Diehl & Stoffelsen, 2007).

Wanneer je vitaliteit als zoekwoord ingeeft op het web dan krijg je al snel meer dan 600.000 resultaten. Van vitaliteitsmanagement en programma’s tot aan therapieën variërend van de zorg tot aan de werkomgeving. Vitaliteit wordt in veel gevallen ook in verband gebracht met gezondheid. Vitaliteit behelst wellicht een fysieke en mentale component (Ryan & Frederick, 1997). Waarbij het fysieke deel pijnloos en positief werken betreft en het mentale wordt gerelateerd aan zelfverwezenlijking, zelfvertrouwen en tevreden zijn met het leven.

Hoe definiëren wij nu vitaliteit?

Er zijn talloze definities te vinden van vitaliteit. Dicht bij huis is dan al snel de Dikke van Dale een aardig startpunt waarin vitaliteit wordt beschreven als 1. Energie, levenskracht, 2. Levendigheid, dynamiek. Ook de wetenschap heeft zich gebogen over het begrip vitaliteit.

Vitaliteit wordt gekenmerkt door bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar met werken door kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen. (Schaufeli & Bakker, 2001)

Er komen veel aspecten samen in deze definitie met de belangrijkste kenmerken; veel energie, geestelijke veerkracht, sterk en fit voelen en doorgaan als het tegenzit. Je mag wel stellen dat je werklustig bent als je erg vitaal bent. Vitaliteit vormt net als absorptie en toewijding een bestanddeel dat bevlogenheid stimuleert.

Vitaliteit is dat nu echt nodig?

Vitaliteit wordt gezien als iets dat belangrijk wordt om langer inzetbaar te kunnen zijn in het arbeidsproces. Het is meer de motivatie en energie hebben om deel te kunnen blijven nemen, zeker nu wij kunnen inschatten dat in de komende jaren de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking blijft stijgen. Daarbij is het ondanks de te verwachten uitstroom van pensioengerechtigden nodig langer door te werken omdat de jongere generatie de uitstroom niet opvangt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt in zijn prognoses op dat de beroepsbevolking tussen 2007 en 2040 met ruim een miljoen mensen daalt. Aandacht voor vitaliteit is dan voor werkend Nederland een absolute must. Om de continuïteit van onze economie te kunnen waarborgen mogen wij hieraan niet voorbij gaan. Deze krimp in de beroepsbevolking betekent dat er meer focus is om zo veel als mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden.

Wat is het effect van vitaliteit?

Vitaliteit wordt gezien als een belangrijk ingrediënt van bevlogenheid. Uit onderzoek blijkt dat vitaliteit positief correleert met werktevredenheid en satisfactie. Een belangrijk begrip dus eigenlijk. Zo vindt ook ondernemer Geert Jan van der Sangen (zijn motto: werken is gezond). Hij onderstreept regelmatig dat passie en respect de kernbestanddelen zijn van vitaliteit. Sturen op vitaliteit als persoon en als organisatie levert dus gewoon een positief effect. Voor jezelf, je omgeving en de kwaliteit van werk.

Hoe kun je vitaliteit stimuleren?

Ryan & Frederick lieten in 1997 al verbanden zien tussen vitaliteit en intrinsieke motivatie. Zo zou vitaliteit worden gestimuleerd door het verruimen van autonomie, bekwaamheid en geliefd zijn (sociale verbondenheid). Als we over een intrinsiek principe praten dan zal de mate van passie ook een positieve werking hebben op de vitaliteit. Voor het stimuleren van vitaliteit is het belangrijk dat er een omgeving wordt geschapen om vitaal te kunnen zijn. Want als er ruimte wordt geboden om vitaal te kunnen zijn zullen de mensen binnen organisaties initiatieven die de vitaliteit verhogen ook echt durven oppakken.

Een eerste stap op weg naar het verhogen van vitaliteit is dat je openstaat te reflecteren op de mate van je mentale en lichamelijke “fitheid”. Hoe voel jij je nu? Waardoor komt dit? Wat doet dit met mij? Hoe zou ik mij willen voelen? Waarmee moet ik stoppen?, anders doen? Beginnen te doen? Een bewustwordingsproces dat jezelf ontvankelijk maakt om aangereikte initiatieven in je omgeving te omarmen. Op naar een vitaler morgen.

Het Bevlogenheidsalfabet

Dit is een hoofdstuk uit Het Bevlogenheidsalfabet, geschreven door Jos van Snippenberg. Het Bevlogenheidsalfabet is een inspirerende co-creatie met 26 hoofdstukken van uitgeverij De Alfabetboeken met de auteurs Richard van der Lee, Pieter Taffijn, Margreet Oostenbrink, Erica Tonnema, Marcel van Marrewijk, Erwin Damhuis, Rianca Evers-den Ouden en Jos van Snippenberg. Het boek is voor € 11,50 inclusief verzendkosten verkrijgbaar bij De Alfabetboeken Bol.com door op de afbeelding te klikken.

Bevlogenheidsalfabet > Vitaliteit binnen organisaties: is dat nu echt nodig? | inVerbinding


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Pro Blogger

Geregeld krijgen wij interessante blogs aangeboden van mensen die incidenteel schrijven. Uiteraard willen wij vanuit de gedachte Verandering begint met delen hiervoor ook de gelegenheid bieden.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'