Inspirerende blogs en inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling, verandering en vernieuwing.

Sociaal kapitaal draagt bij aan innovatie

verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

U kent ze natuurlijk al heel lang, de concurrentiestrategieën van Traecy en Wiersema en van Porter. Om er maar eens een aantal te noemen: customer intimicy, operational excellence, de lage-kostenstrategie, de differentiatiestrategie en de focusstrategie.

Lees meer...

Samenwerken is méér dan samen werken

 verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

Bevlogenheid en samen, twee woorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken te zijn, die niet zonder elkaar kunnen. Bij bevlogen mensen en organisaties denk je onwillekeurig aan enthousiasme en passie die onderling worden gedeeld maar die ook worden uitgestraald naar de buitenwereld.

Lees meer...

Inspiratievideo: Doen als het nieuwe diploma

 verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

In deze inspiratievideo deelt Ericsson de visie gegeven op andere manieren van werken, waarbij het geven van betekenis aan werk en talentontwikkeling uiteraard niet ontbreken. De video is vertaald door De vrije Denkers. 'Next generation working life | From workspace to exchange space'

Lees meer...