Waarschuwing
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 1222 niet laden
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 1244 niet laden

Ondernemerschap en marketing: ken jij jouw doelgroep goed genoeg?

marketing > Ondernemerschap en marketing: ken jij jouw doelgroep goed genoeg? | inVerbinding

‘Het geheel van de theorieën en technieken om producten en diensten optimaal af te zetten, door bij het aanbieden ervan zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en specifieke wensen van de (potentiële) kopers.’ - één van de omschrijvingen over marketing op Wikipedia.

Als we het over marketing hebben dan denken we al gauw aan promotie en reclame. Maar marketing kent nog andere belangrijke rollen zoals bijvoorbeeld het op strategisch niveau (mee)bepalen van de essentie van het bedrijf en het in kaart brengen van de USP’s (Unique Selling Points}. USP’s zijn de unieke en onderscheidende kenmerken van een dienst of product.

Essentie van het bedrijf

Waarom bestaat jouw onderneming en wat bied jij aan? Om uniek en onderscheidend te zijn als ondernemer is het belangrijk te snappen welke waarde jouw product of dienst toevoegt voor de koper. Een kort voor-beeld is dat Apple begreep dat de ‘waarom-vraag’ een eenvoudig te be-dienen smartphone was. De ‘wat-vraag’ was de iPhone, die met alle techniek voldeed aan deze behoefte.

Het antwoord op de ‘waarom’ en ‘wat’ vraag vormt de essentie van een onderneming, geeft inzicht in het unieke van de dienst of het product (USP’s) en bepaalt welke doelgroep binnen het profiel van ‘de gewenste klant’ past. De uitkomsten zijn leidraad voor promotie en reclame en vullen de rugzak waarmee verkopers op pad gaan. Tijdens de oprichting van de onderneming is over de essentie nagedacht, maar de kracht van succesvol ondernemen ligt in de continue focus, omdat behoeftes van de markt veranderen. En natuurlijk staan ook de concurrenten niet stil.

Nog even over Apple. Als Apple na de lancering van de eerste iPhone was gestopt met de doorontwikkeling, dan waren zij niet zo succesvol ge-weest als vandaag de dag. De kracht van Apple ligt in de innovatieve technische oplossingen, die zij ieder jaar opnieuw verwerken in de nieuw-ste iPhone versie en software updates, waardoor hun product aansluit aan de behoefte van de markt.

Het antwoord op de ‘waarom’ en ‘wat’ vraag vormt zich onder andere door antwoord te geven op de zeven marketing P’s, in combinatie met een SWOT analyse. De 7-P’s staan voor wat wordt aangeboden (product), waar het wordt aangeboden (plaats), het gezicht (personeel), hoe wordt het aangeboden (proces), tegen welke vergoeding (prijs), hoe de koper het ervaart (psysical evidence) en hoe het onder de aandacht wordt ge-bracht (promotie). De door het Stanford Research Institute ontwikkelde sterkte-zwakteanalyse (SWOT) is een middel om de strategie en positie van een onderneming inzichtelijk te maken, zowel in- als extern. Deze analyse kan onder andere worden gebruikt voor de beoordeling van de concurrentie, de doorontwikkeling van het product/de dienst zodat het aan de (veranderende) vraag van de markt voldoet en organisatieontwikkeling.

Promotie

Zakendoen zonder reclame maken is als lonken naar een meisje in het donker. Jij weet wat je doet, maar verder weet niemand dat.
- Stuart H. Britt

Nu kun je overgaan tot promotie! Promotie is het zo succesvol mogelijk onder de aandacht brengen van de dienst of het product, waardoor naamsbekendheid en populariteit kan worden bereikt. Om promotie succesvol in te kunnen zetten moet je goed snappen wie jouw doelgroep is en hoe je deze het effectiefst kunt bereiken. Een mooi voorbeeld is Albert Heijn. Het succes van Albert Heijn ligt onder andere in de benadering van een breed publiek met vooral het accent op gezinnen met kinderen. Binnen deze doelgroep weten zij verschillende generaties enthousiast te maken over hetzelfde actiethema, zoals bijvoorbeeld voetbalplaatjes. Het slimme zit in het betrekken van kinderen, want zo maakt Albert Heijn deze kinderen tot hun ambassadeurs.

Naast dat je moet snappen wie jouw doelgroep is, moet je ook nadenken over hoe jij wil dat jouw onderneming wordt gezien. Hier komt het ge-wenste imago om de hoek kijken. Imago is een opsomming van marketingcommunicatie en de interpretatie van de markt (daadwerkelijke imago). Deze twee liggen niet per se op één lijn. Zo staat Apple bijvoorbeeld bij een grote groep mensen bekend als een hip en modern bedrijf. Maar afnemers van concurrerende smartphone-bedrijven kunnen Apple ervaren als een oubollig bedrijf. Het gewenste imago samen met het gewenste effect is uitgangspunt voor de wijze waarop reclame en promotie worden ingezet.

Omdat potentiële kopers vandaag de dag goed geïnformeerd zijn over producten en diensten door de toegankelijkheid van internet en social media is het verstandig om verschillende promotiekanalen in te zetten.
Een traditioneel promotiekanaal is bijvoorbeeld reclame via radio- en tv-commercials of het plaatsen van advertenties in (vak)bladen/kranten. Een promotiekanaal dat nog steeds succesvol is, mits het op de juiste manier wordt ingezet. Want bij deze vorm van promotie moet de onder-neming goed nadenken over de inhoud van de boodschap (content) en welk gewenst effect het moet hebben bij de doelgroep. Tevens ligt in deze vorm de kracht in de herhaling. Een goed voorbeeld hiervan is de radiocommercial van ‘ik wil van mijn auto af.nl’. Door de eenvoud van de boodschap, de boodschap die tevens de naam van het bedrijf is, het melodietje, de stem en herhaling, blijft het hangen.

Onderhand kunnen we social media ook als een traditioneel promotiekanaal beschouwen. Door het beheren van een bedrijfspagina op Facebook, een Twitteraccount of LinkedIn profiel kun je met jouw onderneming actief onder de aandacht blijven bij jouw doelgroep. Ook in deze vorm speelt content een belangrijke rol.

Contentmarketing is een promotiekanaal, waarmee een product of dienst niet daadwerkelijk wordt verkocht, zoals bijvoorbeeld bij reclame, maar die jouw doelgroep helpt te ontdekken dat jouw dienst/product hetgeen is wat de mensen zoeken.

Er zijn nog vele andere promotiekanalen inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan websites, flyeren, billboards langs de weg, bestickering van bedrijfswagens, deelname aan beurzen, persberichten, direct mailing, bloggen enzovoort. Ook persoonlijke verkoop behoort tot de succesvolle vorm van promotie. Welk promotiekanaal voor jouw onderneming succesvol is, kun je dus pas bepalen als je weet waar jouw doelgroep zich bevindt, via welke kanalen zij informatie verzamelen en hoe hun koopgedrag positief beïnvloed kan worden.

Marketing: het maakt het verkopen van jouw product/dienst makkelijker en het kopen aantrekkelijker!

Het Ondernemersalfabet

Dit is het hoofdstuk van Femke Westra uit Het Ondernemersalfabet. Het boek met 26 hoofdstukken vol tips en inspiratie voor het MKB, geschreven door Mariёtte Bos, Jacqueline Caro, Maurice Corver, Rick Franke, Jerry Grüter, Wilco Hoogeboom, Denise Kamp, Sheila van Limpt, Kees Tuip en Femke Westra. Het Ondernemersalfabet is verkrijgbaar bij Bol.com of in de bookshop van De Alfabetboeken voor € 11,50 inclusief verzendkosten (eBook € 3,95) door op de afbeelding te klikken.

Het-Ondernemersalfabet-TM > Ondernemerschap en marketing: ken jij jouw doelgroep goed genoeg? | inVerbinding


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'