Ondernemerschap: hoe zit het met jouw stip op de horizon?

horizon > Ondernemerschap: hoe zit het met jouw stip op de horizon? | inVerbinding

Je bent zelfstandig ondernemer. Maar weet je wel wat je wilt bereiken? Wat is de stip op de horizon waar je naartoe wilt? Eigenlijk, zo is mij ooit uitgelegd op een netwerkbijeenkomst, is dit een verkeerde beeldspraak. Want bij iedere stap die je vooruit zet, is de horizon ook weer een stap verder verwijderd.

Maar het maakt wel duidelijk dat je ook als freelancer een doel moet hebben om niet als een boot zonder koers zwalkend over de zee te varen. Want dan kom je zeker nooit bij die stip op de horizon!

Als je een focus hebt als ondernemer, als je een stip aan de horizon hebt, dan is elke tegenslag - op weg naar die stip aan die horizon - klein.
- Danny Mekic

Ongetwijfeld heb je een droom over wat je wilt bereiken en misschien heb je er ook wel eens over nagedacht hoe je dat zou willen doen. Het gaat om de missie en de visie. Menig freelancer tilt daar niet zwaar aan. “Dat zijn van die dure kreten van multinationals, daar heb ik als eenpitter niets mee van doen”, is de gedachte. De zaken eenvoudig en overzichtelijk houden (KISS: Keep it simple, stupid) is op zich een heel goede gedachte. Maar ook voor de freelancer is het goed een missie en visie te hebben: die kunnen je inspireren bij je dagelijkse werkzaamheden en zijn ook nodig om een strategie te kunnen ontwikkelen.

Visie: waar ga je voor?

Waar zie je jezelf in de wereld van morgen? Dat is in het kort samengevat je visie. Je kijkt naar je stip op de horizon en bedenkt hoe je die wilt bereiken. Wat is je droom over hoe je er over vijf jaar voor staat? Deze passie bepaalt je visie, het gaat om je durf en niet om welke hinderpalen je daarbij in de weg staan. Welk beeld heb je van de toekomst? Dat moet je helder kunnen visualiseren en in woorden vertalen. Dat schrijf je op en voilà: je hebt je ruwe visie. Die ga je vervolgens inkorten tot je de essentie te pakken hebt. Dan heb je een duidelijk beeld van hoe jij de toekomst ziet.

Ruim een kwart eeuw geleden was dit de visie van Bill Gates: ‘Over enkele jaren heeft elke werknemer een computer op zijn bureau’. Vandaag de dag is dat niets bijzonders, maar in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het vrijwel onvoorstelbaar. Vanuit die visie heeft Microsoft inmiddels echter de wereld veroverd, er is vrijwel geen bureau meer te vinden zonder PC of laptop met Windows als besturingssysteem.

Een goede visie geeft je perspectief op lange termijn beknopt weer. Je schept er je eigen toekomst mee en een goede visie geeft je energie en inspireert je. Die visie helder neerzetten mag dus best wat tijd kosten! Sleutelwoorden hierbij zijn: creatief, innovatief, boeiend, inhoudelijk, marktgericht, kort van stof.

Ik heb een verschrikkelijke hekel aan iemand die beweegt, maar niet weet waar naartoe.
- Johan Cruijff

Missie: wie ben je en wat doe je?

In je missie geef je aan wie je bent, wat je voor wie doet en waarom je dat doet. Net als een visie moet een missie beknopt en helder zijn. Het gaat om concrete zaken waarbij je holle frasen vermijdt. Zeggen dat je met een optimale dienstverlening de beste op jouw gebied wilt zijn, is ongetwijfeld waar. Maar al je collega-concurrenten hebben hetzelfde idee, dus daar kun je je niet mee onderscheiden.

Om een goede missie te kunnen vaststellen, moet je weten hoe je markt in elkaar zit: op wie richt je je, in welke behoefte wil je voorzien en hoe onderscheid je je bij het waarmaken daarvan. Schrijf die gegevens op en praat erover, met familie, bekenden en klanten. Zij hebben ongetwijfeld ook ideeën over wat je aan het doen bent en mogelijk dragen die bij aan het bereiken van een zinvolle missie. Een missie is vaak langer dan een visie, maar dat is beslist geen wet van Meden en Perzen. Neem als voorbeeld de missie van Apple: ‘Wij willen werken makkelijker maken’. Deze laat aan duidelijkheid niets te wensen over, korter en krachtiger is onmogelijk. Als je zoiets kunt bedenken, heb je in ieder geval iets dat je onderscheidt in de overvolle markt van freelancers!

Een visie en missie zijn onmisbaar, ze geven richting aan wat je doet en maken de grote buitenwereld duidelijk wat je voor je (toekomstige) klanten wilt betekenen. De Amerikaanse managementgoeroe Peter Drucker heeft het heel duidelijk verwoord:

Dat aan het doel van ondernemingen en aan de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van business frustratie en falen.

Strategie

Als je je visie en missie hebt vastgesteld, heb je heel wat informatie verzameld. Die kun je goed gebruiken om je strategie te bepalen. Daarvoor stel je ten eerste je doel vast: wat wil ik het komend jaar bereiken. Wat daarna moet worden bedacht, ligt voor de hand: hoe wil ik dat bereiken, wat heb ik daarvoor nodig en hoe laat ik het de markt weten?

Als je dit allemaal weet, kun je een strategisch plan maken waarin je alle stappen en maatregelen vastlegt die vereist zijn om je gestelde doel te bereiken. Ook hier is uiteraard helderheid geboden, het gaat om concrete punten, zodat je periodiek kunt controleren of je nog op schema ligt, of dat je plan mogelijk moet worden bijgesteld.

Het is nodig, maar ook leuk

Het zou me niet verbazen als heel wat freelancers roepen: allemaal flauwekul, daar begin ik niet aan. Dat is heel jammer, want zij missen het overzicht over wat ze willen bereiken en aan het doen zijn. Ze weten dus ook niet of ze al een doel hebben bereikt. Agrarisch gezegd: het zijn kippen zonder kop die doelloos rondlopen. De stip op de horizon, het doel dat je wilt bereiken, is van immens belang. De weg ernaartoe kan echter moeilijk zijn, houd daarom de volgende spreuk voor ogen:

Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet

Het Freelancersalfabet

Dit is het hoofdstuk van Pieter Taffijn uit Het Freelancersalfabet. Het boek is uitgegeven door De Alfabetboeken en geschreven door Richard van der Lee, Pieter Taffijn, Hugo-Jan Ruts, Linda Poort en Joren de Koning. Het eBook is nu te bestellen bij De Alfabetboeken voor € 3,95  door op de afbeelding te klikken. 

freelance > Ondernemerschap: hoe zit het met jouw stip op de horizon? | inVerbinding


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Pieter Taffijn is voormalig journalist en hoofdredacteur en tegenwoordig personal assistant en zelfstandig tekstschrijver. Daarnaast is hij co-founder van uitgeverij De Alfabetboeken en bestuurslid van Coöperatie InVerbinding.


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'