Inspirerende blogs over onderwijs en ook over leren in organisaties.

Homo ludens: durf jij spelenderwijs te leren als leerkracht?

verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

Weet je nog van vroeger, toen je nog in bomen durfde te klimmen? Toen je nog de radslag deed op elk willekeurig grasveld? Toen je zandtaartjes maakte op de zandbakrand? Toen het knikkerseizoen begon? Weet je nog toen je met gemak de wildste plannen verzond en de mooiste oplossingen voor problemen?

Lees meer...

Eilandjes verdwijnen in het onderwijs

[seo-generiek-

Een sprookje..............Heel lang geleden, in een land dat Onderwijs heet, bestonden honderden eilandjes. Ze werden in de volksmond scholen genoemd. Sommigen groot, anderen kleiner. De mensen buiten het land hadden moeite in contact te komen met de eilandbewoners.

Lees meer...

Kinderen zijn de vergeten leraren

verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

Er is tenminste één ding dat we verliezen als we opgroeien: het kind in ons. - Hoe vaak hoor je het volgende: ‘ik kan dit niet, want….’ Of ‘Dit behoort niet tot mijn taakgebied’. ‘Ik heb hiervoor geen tijd’ en ‘dat wil ik niet, omdat.’

Lees meer...

Terug naar de kern: je professionele onderwijshart

verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

“Good teaching cannot be reduced to technique; good teaching comes from the identity and integrity of the teacher.”  - Parker J. Palmer “Mama, weet je wat knap is van juffrouw Beau? Ze is nog maar pas bij ons in de klas en ze kan nu al heel goed juffen nadoen.”

Lees meer...

Van betekeniseconomie naar betekenisvol onderwijs

verbinding, inspiratie, community, coöperatie, samen, verbinden, verandering, vernieuwing, inspiratie, inspiratieplatform, mensen, inspireren,

Een fantastisch, inspirerende aflevering van Tegenlicht ‘Het rendement van geluk’ heeft me aan het denken gezet, natuurlijk over onderwijs. Op de site van Tegenlicht: Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden worden gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel; als verbondenheid en gelijkheid worden versterkt en hebzucht, individualisme en respectloosheid de kop kunnen worden in gedrukt.

Lees meer...