Leiderschap: het lijstje van de HR-cyclus afvinken of echt inspireren?

principe2img > Leiderschap: het lijstje van de HR-cyclus afvinken of echt inspireren? | inVerbinding

Geïnspireerd worden! Voor de één is dit door het gedrag van een leidinggevende, voor de ander een situatie met vrienden, kinderen of familie. Weer anderen worden continue geïnspireerd door alle dagelijkse dingen die gewoon om hen heen gebeuren, zoals het zien van een fladderende vlinder of het geluid van de golven van de zee.

Vandaag in de auto, bij het nadenken over een nieuwe blog, werd ik in ieder geval geïnspireerd door muziek. Op de terugweg naar huis hoorde ik namelijk op de radio een nummer met daarin de volgende tekstregels:

“Do you think you are better off alone. Talk to me”

Even om dit te vertalen vanuit mijn eigen belevingswereld naar de wereld van leiderschap binnen organisaties; Bij de eerste zin heb ik het beeld van leidinggevenden in traditionele organisatieharken, die slechts denken aan het eigenbelang en niet het belang van klanten, medewerkers en organisatie. Feitelijk zijn dit degenen die bijdragen aan een minder positief imago van leidinggevenden op het gebied van leiderschapsstijl. Jammer, want hierdoor lijden de goeden onder de kwaden.

De kunst van horen en luisteren

Deze imagovorming heeft echter ook te maken met het gedrag dat dagelijks door leidinggevenden wordt vertoond in relatie tot de zin ‘Talk to me’. Leiderschap heeft namelijk alles te maken met communiceren en dat is iets dat nog te weinig of beter kan worden uitgevoerd binnen organisaties. Communiceren op basis van ‘de kunst van het luisteren en spreken’ en dus niet vanuit standaard eenrichtingsverkeer over resultaten, KPI’s en wat er allemaal niet goed gaat. Ik raak in ieder door dit gedrag niet geïnspireerd en zo zijn er velen met mij.

De managementterm ‘Euhhhh’

Stel jezelf in dit kader eens de vraag:

Wanneer voert een leidinggevende tegenwoordig nog 1 op 1 gesprekken met de mensen die zij of hij mag, moet en vooral wil faciliteren, waarbij daadwerkelijk interesse wordt getoond in de belevingswereld en de ontwikkeling van de talenten van de gesprekspartner?

Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat bij het beantwoorden van deze vraag een langdurige stilte valt, gevolgd door de befaamde en veel gebruikte Nederlandse management-term ‘euhhhh’. In ieder geval worden nog steeds te weinig ‘echte’ gesprekken gevoerd. En als deze al worden gevoerd dan beperkt dit zich meer dan geregeld tot de jaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken of welke andere naam hiervoor verzonnen is. Het zijn zeg maar de ‘moetjes van de HR-cyclus’ die horen bij het leidinggevende-zijn, welke nog even snel worden ingepast in de ‘drukke’ vergaderagenda. En natuurlijk, ik was iets vergeten. Er zijn namelijk ook nog de voortgangsgesprekken of bila’s die worden ingepland maar deze zijn net zo makkelijk te verplaatsen met een goede 'smoes'. Dit laatste zal voor veel medewerkers geen onbekend fenomeen zijn. En voor gesprekken buiten de ‘planning’ en de kantooromgeving is al helemaal geen tijd. Een gemiste kans wanneer het gaat over inspireren, wat overigens ook te maken heeft met ‘niet willen’!

Luisteren naar de onderstroom

Nu even naar de inhoud van de gesprekken. Het is duidelijk, in veel gevallen is de kwaliteit voor verbetering vatbaar. Dit onder andere gezien het hoge éénrichtingsverkeer-gehalte en de vaak gehanteerde ‘top-down toon van de muziek’ tijdens het gesprek. Uiteraard wordt dit bij het ontvangen van eventuele ‘feedback’ ontkend en volgt gelijk een verwijzing naar één of ander onderzoek dat binnen de organisatie is uitgevoerd inzake het functioneren van ‘het management’. En ook uit de anonieme onderzoeken over medewerkerstevredenheid komt te regelmatig niets naar voren. Deze onderzoeken worden namelijk door veel medewerkers gezien als de zoveelste invulexercitie met als doel het pleasen van de organisatietop, waarbij de kwantiteit belangrijker is dan de kwaliteit. In de praktijk gaat het bij dit soort onderzoeken om het invullen van gewenste antwoorden, niet nadenken, zeker niet uitspreken en daarna is de plicht van de medewerker weer voldaan! Wat daarna volgt is een groot hosanna tijdens de managementmeetings en volgen de schouderklopjes voor al weer een ‘goed’ resultaat. Alleen als men het oor goed te luister legt zal uit de onderstroom iets totaal anders naar komen maar wat niet formeel hoorbaar is, is makkelijk te bagatelliseren!

Toon leiderschap en inspireer

Leidinggevenden van vandaag en morgen; Inspireren en het faciliteren van de ontwikkeling van de eigen talenten en de talenten van anderen begint met ‘echt’ communiceren en niet handelen alsof je alleen op de wereld bent! Kortom, maak eens tijd voor een echt gesprek en verbaas je over alle inspiratie die hier uit naar voren kan komen. Daar kan geen vergadering tegenop.

“Change your thoughts and you change your world”

- Norman Vincent Peale

Afbeeldingsbron: De Luisterthermometer van Harry van de Pol uit het boek 'Harthorend, luisteren voor professionals'


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Pro Blogger

Richard van der Lee MBA is werkzaam als Senior Consultant Projects & Change bij Improven. Daarnaast zet hij als zelfstandig ondernemer, in de rol van Certified facilitator & workshopdesigner LEGO® Serious Play™, serious gaming in om verandering op gang te brengen binnen organisaties en is hij oprichter van Inspiratieplatform InVerbinding.works en Uitgeverij De Alfabetboeken. Richard schrijft artikelen en blogs over zaken die hem verwonderen binnen en buiten organisaties, waarbij de nadruk ligt op wendbaar organiseren, talentontwikkeling en leiderschap. Zijn motto is:

Succesvol organisaties vernieuwen en ontwikkelen is mensenwerk.

 

 

 

Johan Roels's Profielfoto
Johan Roels antwoordt op het onderwerp: #201 1 jaar 9 maanden geleden
Dag Richard,

Via een tweet van @joandewinne werd ik deze morgen naar je column geleid. Gezien ik mezelf de titel ‘Thought Engineer’ heb aangemeten vind ik de slotquote van Norman Vincent Peale prachtig. Edoch, ik kan de gedachten van anderen niet re-engineeren, ik kan enkel met die anderen in een, al dan niet cruciale, dialoog gaan. Dit met het risico dat m’n eigen gedachten zullen transformeren ☺.

Een dialoog start met een diepgaande tweezijdige communicatie. Dus niet met het door u in de column geschetste eenrichtingsverkeer, dat inderdaad meestal ‘top-down’ verloopt. Dit is overigens geen communicatie maar het in de strot duwen van informatie. Communicatie of anders gesteld ‘authentieke interactie’ is nodig om correct om te gaan met de boodschap. Het is de kunst van horen, luisteren én begrijpen. Dit laatste, dat onderbelicht wordt in je column, is het sluitstuk van wat ik communicatie noem. Om de ander aan te geven dat je hem ten volle begrijpt, stel ik in m’n boek ‘Cruciale dialogen’ de vaardigheid ‘bevestigend parafraseren’ voor. Dit parafraseren – dat, om ten volle tot z’n recht te komen bevestigd dient te worden door de gesprekspartner – kan, wanneer het er echt toe doet, tot op het derde niveau gaan. De eerste twee niveaus zijn klassiek: men parafraseert de inhoud en het gevoel (de emotie in de boodschap). Parafraseren op het diepere derde niveau wordt enerzijds zelden gebruikt en toont anderzijds wel het ten volle het begrijpen aan. Het is het niveau van de waarde (wanneer een waarde geraakt wordt is de emotie het logische gevolg). Het verklaart met andere woorden het ‘waarom’ van de emotie. En op dit niveau ont-moeten de gesprekspartners elkaar.

Een echte dialoog stopt echter niet met de communicatie fase. Die dient inderdaad gevolgd te worden door de ‘appreciatie’ fase. Niet alleen dient de boodschap van de ander ten volle begrepen te worden, deze dient ook – indien men een echte dialoog beoogt – gewaardeerd te worden. Daarvoor dient het eigen mentaal model, i.e. het ‘oordeel’, even ‘on hold’ gezet te worden en de boodschap gewaardeerd te worden vanuit het denkkader van de ander. Door het wederzijds waarderend begrijpen van de boodschap komt met tot een gedeelde mening, van waaruit echte verandering door de fasen ‘imaginatie’ en transformatie werkelijkheid kan worden. Een continue verbetering door creatieve wisselwerking, met andere woorden een voortschrijdende, uitdijende transformatie (en dus niet het vermaledijde ‘kantelen’).

Creatively,
Johan
Jos_van_Snippenberg's Profielfoto
Jos_van_Snippenberg antwoordt op het onderwerp: #52 2 jaren 3 maanden geleden
Juist, het is tijd voor de oprechte dialoog. Begrijpen wat er voor medewerkers echt toe doet en hoe de werk context hier haar invloed op heeft. Essentieel is dat bedrijven transformeren en hier focus op leggen, immers de workforce van 2020 bestaat dan voor ruim 50% uit mensen geboren in 1982. Deze generatie verwacht te kunnen praten over wat hen in vervoering brengt en betekenisvol maakt. Sturen op het innerlijke kompas, oprechte dialoog waardoor werkplezier en effectiviteit hand in hand gaan.

Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'