Leiderschap: herken jij de psychopaat binnen organisaties?

psychopaat > Leiderschap: herken jij de psychopaat binnen organisaties? | inVerbinding

Veel leiders hebben psychopathische trekjes. De psychopathische leider is welbespraakt en weet met charme en flair mensen voor zich te winnen. Psychopathische leiders zijn vaak mensen die uit zijn op controle, macht, prestige en geld.

Kenmerkend van dit type leider is dat hij/zij “over lijken” kan gaan zonder last te hebben van schuldgevoel. Een dergelijke leider deinst er niet voor terug om zijn medewerkers publiekelijk af te branden, onder druk te zetten of tegen elkaar uit te spelen.

Macht en controle

Je kun jezelf afvragen hoe zo iemand kan blijven zitten in een organisatie. Het antwoord is simpel, het heeft te maken met angst. Managers die onder een psychopaat werken, halen het niet in hun hoofd om “tegen de baas in te gaan”uit angst hun baan te verliezen. Sterker nog deze managers passen zich aan het gedrag van hun leider. Ook zij gaan mee in de golf van prestige, macht en controle. Ook al druist dit in tegen de eigen persoonlijkheid. Sommige managers kunnen dit gedrag lang volhouden en anderen branden af. Dat geldt overigens ook voor managers die niet mee willen gaan in het gedrag van hun baas. Zij worden gemanipuleerd en uitgespeeld, net zolang totdat deze managers met een burn-out thuis zitten of zijn vertrokken.

Het groepsproces

Interessant in deze vind ik het groepsproces binnen het management. Het is gewoon opvallend dat een aantal managers loyaal zijn en blijven naar de psychopathische leider, een aantal zich schikken naar de situatie, een aantal in een veilige omgeving afgeven op de leider, maar in overlegsituaties volledig met de leider meelopen (zoals-de-wind-waait-waait-mijn-rokje-managers). De enkeling die zich afzet tegen de leider, wordt ook door de directe collega’s afgevallen, ondanks dat zij toch vinden dat deze enkeling gelijk heeft. De enkeling vertrekt en nieuwe managers worden aangetrokken. Deze nieuwelingen gaan ook mee in het groepsproces en zijn zwakker dan “de grote leider”. Zo kan het zijn dat de psychopathische leider blijft zitten. Vreemd eigenlijk dat de groep niet beseft, dat wanneer het de “grote”leider uitkomt, ook zij aan de beurt zullen komen als er bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten rigoureus gesneden moet worden. De “grote leider”wil namelijk aan het roer blijven zitten en zal dat ook blijven omdat hij/zij de juiste contacten heeft.

Manipuleren als talent

Hebben we het hier dan ook over een talent? Ja, ik denk het wel, het talent van dit type leider zit in het verwerven en behouden van een machtspositie, het manipuleren van mensen, en het zich anders voordoen dan zij zijn. Is het een talent dat de organisatie vooruit doet komen? Dat waag ik te betwijfelen. Organisaties met dergelijke leiders hebben een hoog verzuim en een hoog verloop! Hoge kosten dus, in deze tijd van crisis niet echt een pluspunt. Zal dat ook de reden zijn dat we nu steeds vaker horen over misstanden in organisaties? Ik durf bijna te stellen dat de directeur van de Werkvoorziening Schiedam over dit “talent” beschikte. Er is dus nog hoop voor mensen die zuchten onder psychopathische leiders.


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Top Blogger

Tony Tiemens is de man achter Spectocura, gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Hij heeft als (interim) manager in het domein van Human Capital ruime ervaring opgedaan in bedrijfsleven, overheid, zorg en MKB. 


Bespreek dit artikel

INFO: You are posting the message as a 'Guest'