Gedragscode InVerbinding.works

Auteursrecht

  • Het copyright van de bijdragen op de website van InVerbinding ligt bij de individuele auteurs. Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals het het databankenrecht op de verzameling gegevens op de website van InVerbinding, berust bij Inspiratieplatform InVerbinding.works, onderdeel van De Alfabetboeken.
  • Auteurs, lezers of andere personen die reacties verzenden ter publicatie verlenen door inzending onbeperkt toestemming dit materiaal te publiceren op de website en in de nieuwsbrieven van Inspiratieplatform InVerbinding.works en het op te slaan in op de website e/o andere bestanden.

Delen van artikelen

  • Vanuit ons motto 'Verandering begint met delen' stimuleren wij het doorverwijzen naar artikelen op de site van Inspiratieplatform InVerbinding.works. Linken naar een artikel op www.inverbinding.works mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden. Indien verwezen wordt naar content die afkomstig is van InVerbinding.works dan is een voorwaarde wel hierbij een bronvermelding te plaatsen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Inspiratieplatform Inverbinding.works complete pagina's over te nemen en te plaatsen op websites of andere media. Indien het laatste het geval is zal juridische actie worden ondernomen, inclusief financiele claim. 

Inhoud en reacties op content

  • De redactie van Inspiratieplatform InVerbinding.works is zo zorgvuldig als mogelijk geweest bij het selecteren en redigeren van de bijdragen op de website. Inspiratieplatform InVerbinding.works kan echter niet instaan voor de correctheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid op dit gebied. Bezoekers van de website die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dit volledig op eigen risico en verantwoording.
  • De redactie van Inspiratieplatform InVerbinding,works is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die worden geplaatst in reacties of in de bijdragen op de website. De reacties van lezers en de bijdragen van auteurs zijn slechts gescreend op enkele omgangsvormen. 
  • De bijdragen op de websites zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen. Inspiratieplatform InVerbinding.works staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) op dit gebied.
  • Het gebruik van de website van Inspiratieplatform InVerbinding.works impliceert dat de bezoekers deze spelregels (lees voorwaarden) hebben gelezen en daarmee akkoord gaan.