Het uitgangspunt van Inspiratieplatform InVerbinding.works:

Verandering begint met delen